Reagiranje gradonačelnika

   Povodom teksta objavljenog dana 25. veljace 2020. na portalu PodUckun. net pod naslovom Inženjer gradevine Sirovec: „Važno je da gradonacelnik priznaje da je pojacana gradnja sukladna „njegovom“ urbanistickom planu“ donosimo reagiranje gradonacelnika Ive Dujmica.        “U intervjuu s gospodinom Krešimirom Sirovcem, iznesen je niz netocnih i zlonamjernih informacija kojima se obmanjuje javnost. Stoga, moram reagirati na izneseno i iznijeti cinjenice koje su pogrešno interpretirane: UPU naselja Opatija iz 2009. godine ima iste uvjete gradnje individualnih stambenih gradevina što se tice visine, koeficijenta izgradnje, koeficijent iskorištenja i ostalih elemenata od 2009. godine. Izmjenama i dopunama su mijenjani dijelovi Plana koji su taksativno navedeni u donesenim odlukama o izradi izmjena i dopuna Plana. Medutim, nije mijenjana visina stambenih gradevina, koeficijent izgradenosti i iskoristivosti. Sve Odluke o izradi i dopuni planova dostupne su na web stranicama Grada i Službenim novinama PGŽ. Dopuna odluke o izradi UPU-a naselja Opatija izglasana je 2018. godine s ciljem iznalaženja lokacije za Policijsku postaju i uobicajeni je dio zakonom propisane procedure. PPUG Opatija takoder ima iste uvjete gradnje od donošenja na kraju 2006. godine, odnosno za individualne stambene gradevine maksimalnu visinu od 13 metara. U tom planu je postojala definicija tavana i potkrovlja kao posebnih etaža. Ta definicija je brisana 2012. godine s obzirom da je tadašnjim Zakonom o prostornom uredenju bilo drugacije definirano potkrovlje, pa je PPUG Opatija bio protivan Zakonu što ne smije biti. Izmjenama i dopunama UPU-a naselja Icici nisu povecavani uvjeti gradnje za stambene gradevine od njegovog donošenja pocetkom 2009. godine. Zakljucno svim dosadašnjim izmjenama i dopunama UPU-a naselja Opatija nije mijenjana visina, koeficijent izgradenosti i iskoristivosti kao najvažniji elementi uvjeta gradnje, kao ni minimalna gradevna cestica koja je ista od 2009. godine. Isto tako, važno je reci da UPU-a Opatija i svi ostali urbanisticki planovi nisu planovi Gradonacelnika, donijelo ih je Gradsko vijece vecinom glasova, izmedu ostalih i onih vijecnika koji su bili inicijatori potpisivanja nedavne peticije jer bez vladajuce vecine plan ne bi mogao niti biti donesen. Podsjecamo, Vijecnici vladajuce koalicije koji su 2017. dali amandmane na Plan nisu preložili amandman kojim bi tražili preispitivanje ili ogranicavanje gradnje.”                                                                Ivo Dujmic, gradonacelnik Grada Opatije

Opatija