Rijeka i Opatija domaćini Generalne skupštine Udruge gradova i općina jugoistočne Europe

Kandidaturu Rijeke i Opatije u Prištini su predstavili zamjenik gradonacelnika Rijeke Miroslav Matešic te voditelj Kongresnog ureda u Opatiji Goran Pavlovic.  Skupština ce se održati u rijeckom Centru Zamet, a ocekuje se oko 300 sudionika, od cega stotinjak gradonacelnika i nacelnika s podrucja jugoistocne Europe. NALAS je mreža udruga lokalnih samouprava jugoistocne Europe. Okuplja 15 udruga koje pak predstavljaju oko 4000 jedinica lokalne samouprave s više od 80 milijuna gradana ove regije. NALAS potice decentralizaciju u suradnji s državnim vlastima i medunarodnim organizacijama, polazeci od pretpostavke da je upravo lokalna samouprava kljucni cimbenik u procesu tranzicije kroz koju prolaze mnoge zemlje jugoistoka Europe.

Opatija