Samostalna izložba akademskog kipara Dalibora Stošića „Skulpture“

Samostalna izložba akademskog kipara Dalibora Stošića „Skulpture“

Hrvatski muzej turizma priprema samostalnu izložbu akademskog kipara Dalibora Stošica, pod nazivom Skulpture, koja ce biti postavljena u Umjetnickom paviljonu „Juraj Šporer“ u Opatiji. Otvorenje izložbe je u subotu, 10. lipnja 2017., u 12 sati, priopcili su iz Hrvatskog muzeja turizma. Na izložbi ce biti predstavljen izbor radova Dalibora Stošica iz cjelokupnog opusa, odnosno nekoliko likovnih ciklusa, pa ce posjetitelji moci steci uvid u Stošicevo slojevito likovno promišljanje i majstorsku skulptorsku izvedbu. Dalibor Stošic je u svom kiparskom izricaju fokusiran na nekoliko razina koje se spretno i sretno prožimaju: znacenja i poruke djela visoke estetske kakvoce, virtuoznost izrade i likovni postav kojemu pridaje osobitu pozornost i u njemu aktivno sudjeluje. Na taj nacin njegovi radovi korespondiraju s ambijentom izložbenog prostora, tvoreci nove suodnose i dojmljivu cjelinu. Stoga su njegove likovne priredbe uvijek nadahnute i svježe, i kao takve zapažene medu publikom i likovnom kritikom. „Stošiceve skulpture nabijene su energijom i kolektivnom memorijom. Nataložene spoznaje i iskustva minulih vremena, zavodljivost prirodnina i promišljen odabir one prave forme i savršene linije koja je prikladna upravo tom komadu drveta ili kamena kao da imaju osobnost, rjedak je dar koji resi ovog umjetnika. Jer, uz bok razno-raznih izmišljaja kojima vrvi današnja likovna scena, njegove skulpture svjedoce kontinuitet rasnog kiparstva i mocne forme koja plijeni svojom nutarnjom energijom skrivenom u simbiozi drva i celika, u živcu kamenu…“ (Mirjana Kos, iz predgovora kataloga) Dalibor Stošic roden je 1958. godine u Splitu. Odrastao je u Parizu, a diplomirao na Ekonomskom fakultetu i Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu. Radio je kao asistent kod Dušana Džamonje. Živio je u Splitu, Nici, Zagrebu. Do sada je priredio niz samostalnih izložbi u Hrvatskoj, Francuskoj, Luxemburgu, te je sudjelovao na mnogim skupnim izložbama. Dobitnik je vrijednih nagrada i priznanja. Sada radi kao profesor na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu. Izložba Dalibora Stošica u organizaciji Hrvatskog muzeja turizma svjedoci njegov visoki umjetnicki domet, i vjerujemo da ce zaintrigirati likovnu publiku, te je pozivamo da ju razgleda do 20. kolovoza 2017. godine.  

Opatija