Sanacija objekta u Ulici Vrutki

U tijeku su radovi na poslovnom prostoru u prizemlju zgrade u Ulici Vrutki 6, koje je Grad Opatija suvlasnik, a korisnici su prostora opatijska Udruga osoba s invaliditetom i Mjesni Odbor Centar II. Sanirane su kriticne tocke vlaženja s vanjske strane fasade tako što je saniran uzrok vlaženja te su u tijeku radovi na uredenju interijera. Uredit ce se i dio oštecene fasade. Vrijednost radova iznosi 17.200,00 kn (bez PDV – a).

Opatija