Sastanak s Upravom LRH d.o.o.

Jucer je, na inicijativu trgovackog društva Nova Liburnija d.o.o., u gradskoj upravi Grada Opatije održan sastanak s Upravom Liburnija Riviera Hotela d.d. na kojem su sudjelovali predsjednik Uprave LRH d.d. Heimo Waldemar Hirn i clan Uprave Johannes Böck te udjelnicari društva Nova Liburnija d.o.o. gradonacelnik Grada Opatije Ivo Dujmic, nacelnik Opcine Lovran Bojan Simonic, nacelnik Opcine Matulji Mario Cikovic i nacelnik Opcine Mošcenicka Draga Riccardo Staraj. Sastanku su prisustvovali i direktor Nove Liburnije d.o.o Danijel Jerman i clanica Nadzornog odbora LRH d.d. Helena Masaric. Uprava LRH je tom prilikom predstavila svoje poslovne i razvojne planove vezane uz razvoj destinacije Opatijske rivijere. Njihov je cilj urediti hotelske kapacitete u skladu s bogatom turistickom baštinom Opatije te dodatno podignuti kvalitetu ponude destinacije, a detaljnije planove ce uskoro predstaviti partneru Novoj Liburniji i javnosti. Pri tom su istaknuli da su otvoreni i za ulaganja u lokalne zajednice i za ukljucivanje u javne projekte. Lokalni celnici u tome su im pružili punu potporu sa željom da se poslovni projekti uspješno ostvaraju. Zakljuceno je kako je jako važno uspostaviti kvalitetnu komunikaciju preko trgovackog društva Nova Liburnija d.o.o. te da ce Uprava najvece opatijske hotelske kuce nastaviti redovito obavještavati Grad Opatiju i opcine Lovran, Matulji i Mošcenicka Draga o svojim poslovnim namjerama u kojima ce uvažavati i dobrobit lokalne zajednice.  

Opatija