Sastanak sa sindikatima

 Gradonacelnik Ivo Dujmic sa suradnicama, procelnicom UO za financije i društvene djelatnosti Tamarom Sergo i višom strucnom suradnicom za ljudske potencijale Tamarom Piculjan Bajt održao je sastanak s predstavnicima sindikata koji djeluju u gradskoj upravi Grada Opatije i gradskim ustanovama Festivalu Opatija, Gradskoj knjižnici i citaonici „Viktor Car Emin“ i Djecjem vrticu Opatija. Na sastanku je razmotrena ponuda gradonacelnika za privremenim umanjenjem placa djelatnika zbog novonastale situacije uzrokovane pandemijom koronavirusa koja ce se, nedvojbeno, negativno odraziti na stanje gradskog proracuna. Grad Opatija je specifican utoliko što gotovo u stopostotnom iznosu ostvaruje prihode od turizma i djelatnosti koje su vezane uz turizam, a u ovoj sezoni te prihode, najvjerojatnije, necemo moci ostvariti. Podsjetimo, predloženo je umanjenje osobnog dohotka u iznosima: 30 % za osobne dohotke vece od 10 tisuca kuna u brutto iznosu, 25 % za osobne dohotke od 8,5 do 10 tisuca kuna brutto, odnosno 20 % za osobne dohotke manje od 8,5 tisuca kuna u brutto iznosu. Predloženi bi anex kolektivnih ugovora bio na snazi do 1. listopada 2020., a nakon toga bi se sukcesivno situaciji s punjenjem gradskog proracuna osobni dohodci vracali na sadašnju razinu. U navedenom razdoblju predlaže se i odgoda isplata ostalih prava reguliranih kolektivnim ugovorom (regres, jubilarna nagrada, božicnica). Sindikati su svjesni teškoce novonastale situacije i uvažavaju argumente poslodavca. Svi su složni da je u ovom trenutku najvažnije ocuvati i zdravlje i radna mjesta. Isto tako, gradonacelnik je istaknuo da uvažava sve sugestije sindikata. – Predložene mjere štednje dobro su promišljene, neizbježne i dugorocno dobro rješenje za sve zaposlene, ali i za gradane Grada Opatije. Neophodno je da se izvori proracuna ustale, a nerealno je ocekivati da ce se to dogoditi u kratkom vremenu, smatram da smo optimisticno odlucili da se ova umanjena odnose na razdoblje do 1. listopada 2020. godine. Kao što sam vec istaknuo, restrikcija ce trajati iskljucivo koliko bude potrebno, kazao je gradonacelnik Dujmic. Na sastanku je dogovoreno da ce se sindikati što je moguce prije, u roku od 8 dana, ocitovati o prijedlogu te predložiti svojim središnjicama da se ovakav anex kolektivnog ugovora potpiše.  

Opatija