Sastanak VMO Centar I – 28. 2. 2022.

Sastanak VMO Centar I održat će se 28. 2. 2022. godine u 16:30 h

DNEVNI RED

  1. Pravilnik Mjesnog odbora Centar 1
  2. Parking Centar Opatija
  3. Prijedlog za Nagradu Grada Opatije

predsjednik VMO Centar I

Ante Štampalija

Opatija