Sastanak VMO Centar II

Sastanak VMO Centar II održat će se  07. 3. 2023. god. u 17 sati u prostoru  Mjesnog Odbora , Vrutki 6.

Dnevni red:

  1. Potvrda zapisnika sa zadnjeg sastanka
  2. Informacija s održane Koordinacije MO održane  28. 2. 2023. god.
  3. Dogovor o aktivnostima – komunalne akcije  za 2023. godinu

Predsjednica  VMO Centar II

Biserka   Lunaček

Opatija