Sastanak VMO Poljane 17. 11. 2021.

Sastanak MO Poljane održan je dana 17.11.2021. godine u 19,00 sati u prostorijama MO Poljane u Poljanama, Poljane 67.

 

Predsjednik MO Poljane dostavio je članovima odbora slijedeći dnevni red:

 1. Sastavljanje, verificiranje zapisnika MO, glasovanje po točkama
 2. Organizacija javne tribine vezano za elaborat evidentiranje izvedenog stanja komunalne infrastrukture za naselje Poljane
 3. Projekt autoceste tunel Učka – Matulji, investicija BINA Istre
 4. Komunalne akcije
 5. Razno

 

Prisutni su slijedeći članovi odbora;

 1. Dalibor Klanjac – predsjednik MO
 2. Silvija Blažić – zamjenica predj.
 3. Damir Zrnišćak –član
 4. Patricia Rumac – član ujedno zapisničar

 

Na početku sastanka Dalibor Klanjac je pozdravio sve prisutne članove, te se zahvalio na prisutnosti, te pročitao dnevni red.

 1. Sastavljanje, verificiranje zapisnika MO, glasovanje po točkama

 

Dalibor Klanjac  je upoznao članove MO da se prema novoj odluci Grada, dnevni red sastanka MO mora dostaviti članovima 5-8 dana prije, kako bi ga članovi MO potvrdili, nadodali dnevni red, te se kao takav dostavlja Gradu koji ih objavljuje na svojim web stranicama. Zapisnik sa sastanka dostavlja se članovima MO i nakon verifikacije dostavlja u Grad također zbog objave na web stranicama.

ZAKLJUČAK: dnevni red sastanka dostavljat će se unutar 7 dana prije održavanja sastanka, putem viber grupe ili na mail  članova. Zapisnik sa sastanka dostavit će se unutar 7 dana članovima MO na verifikaciju i nakon verifikacije dostavlja se gradu. Nakon svake točke dnevnog reda, koja svojim sadržajem to traži, donijet će se zaključak i svi članovi MO će glasati.

S NAVEDENIM ZAKLJUČKOM SE SLAŽU SVI ČLANOVI MO

 1. Organizacija javne tribine vezano za elaborat evidentiranje izvedenog stanja komunalne infrastrukture za naselje Poljane

Dalibor Klanjac je upoznao članove vezano za održani javni uvid u elaborat evidentiranja izvedenog stanja komunalne infrastrukture za naselje Poljane, koje se održalo dana 11. i 12. studenog 2021. godine u prostorijama MO Poljane. Istaknuo je da zbog nezadovoljstva mještana elaboratom  drži  potrebnim  organizaciju javne tribine da mještani MO Poljane budu upoznati od strane stručne službe Grada Opatije vezano za kriterije izbora snimanja izvedenog stanja komunalne infrastrukture.

 

ZAKLJUČAK: 

S NAVEDENIM ZAKLJUČKOM SE SLAŽU SVI ČLANOVI MO

 1. Projekt autoceste tunel Učka – Matulji, investicija BINA Istre

Smatramo da nismo uopće upućeni u projekt Tunel Učka-Matulji.Zabrinjava nas činjenica da imamo uvid samo u idejni projekt,koji se prema potrebi investitora može  mijenjati.Interesira nas kako su riješene oborinske vode,dosadašnji putevi koji su vodili u privatne parcele, a najviše nas brinu glasine o naplaćivanju dionice Učka-Matulji.Obzirom da su svi medijski natpisi alarmantni tražimo od Grada da se očita o stvarnom stanju situacije.

Dajemo prijedlog da se napravi sastanak mještana MO Poljane i stručne službe Grada Opatije na navedenu temu.

S NAVEDENIM SLOŽILI SU SE SVI ČLANOVI MO

 1. Razno
 • Obaviješteni smo da je na posljednjem vijeću izglasana naknada za članove MO po 150,00 kuna a za pred. 250,00 kn. Članovi MO su se izjasnili da ostaju pri svojoj odluci i odriču se naknade, koja se u tom slučaju uplaćuju kao sredstva za komunalne potrebe MO.

Zaključak: treba provjeriti na koji način će članovi  odricati naknade, te kako će se to provoditi.

S NAVEDENIM PRIJEDLOGOM SLOŽILI SU SE SVI ČLANOVI

Sastanak završen  u 21:00 sati.

Zapisničar:

Patricia Rumac

 

Opatija