Sastanak VMO Tošina – 5. travnja 2023.

Sastanak VMO Tošina održati će se 5. travnja 2023. u 19,00 sati u prostorijama MO Tošina.

Dnevni red:

1. Ponuda nove reklame Plodina

2. Sadnja oleandra

3. Postavljanje novog rasvjetnog tijela

4. Traženje donacija

predsjednica VMO Tošina
Antonija Manestar

Opatija