Sastanak VMO Veprinac-Učka – 13. siječnja 2023.

Dnevni red  sastanka VMO Veprinac-Učka koji će se održati 13. siječnja 2023. godine u prostorijama MO s početkom u 18.00 sati:

1.Ugovor o korištenju prostora društvenog doma Janko Gržinić u Veprincu

2.Izložba „Puhi“ 21. siječnja 2023. g. u društvenom domu Janko Gržinić u Veprincu

3. Komunalne akcije:

– nabava opreme za „Salu“ u društvenom domu za postavu izložbe

– ponuda za oglasnu ploču MO Veprinac-Učka

4. Razno;

– Pusni dani va Leprince

 

predsjednica VMO Veprinac-Učka

Zorica Sergo

Opatija