Savjetovanje s javnošću – Prijedlog Odluke o organizaciji i provedbi produženog boravka u OŠ “R. K. Jeretov” Opatija u šk. god. 2023./24.

Grad Opatija otvara savjetovanje s javnošću oko Prijedloga Odluke o organizaciji i provedbi produženog boravka u Osnovnoj školi Rikard Katalinić Jeretov Opatija u školskoj godini 2023./2024.

Javno savjetovanje otvoreno je 30 dana (zaključno s danom 18. listopada 2023. godine) do kada svi zainteresirani mogu sve primjedbe, prijedloge i/li komentare dostaviti  putem elektroničke pošte na adresu [email protected] na OBRASCU koji se nalazi u privitku.

Izvješće s provedenog savjetovanja sa zainteresiranom javnošću se nalazi u priloženim dokumentima.

 

Priloženi dokumenti

Opatija