Simboličnim ukopima u pjesak vrtićari označili početak gradnje novog dječjeg vrtića

Simboličnim ukopima u pjesak vrtićari označili početak gradnje novog dječjeg vrtića

Na Punta Kolovi na zemljištu u vlasništvu Grada Opatije ( na lokaciji iznad Vile Vranješ) danas je svecano obilježen pocetak radova na gradnji novog, suvremenog objekta djecjeg vrtica u Opatiji, koji ce prema ugovorenom roku za gradnju trajati 18 mjeseci. Nakon toga, opatijski mališani uselit ce u jedan od objekata graden prema najmodernijim rješenjima i postizanju visokog pedagoškog standarda. Investitor ove velike i znacajne investicije je Grad Opatija, a u njenom sufinanciranju sudjelovat ce i Zajednica Talijana Opatija, Zajednica Talijana Rijeka i Universita popolare di Trieste. Radi se o jednoj od najviših investicija na podrucju naše županije koju realizira lokalna samouprava. Ukupna vrijednost radova iznosi 30.902.468,84 kune bez PDV-a, odnosno s PDV-om 38.628.086,05 kunu. Gradonacelnik Ivo Dujmic  naglasio je da su financije za gradnju djecjeg vrtica osigurane prodajom dionickog udjela u vlasništvu LRH Cavtat. “Ovo je prvi put u povijesti grada da Opatija gradi namjenski objekt za djecji vrtic. Do sada su se za smještaj vrticke djece i potrebe ove predškolske ustanove prenamjenjivali vec postojeci objekti, u koji je vrtic useljavao; oni su u dobrom stanju, to nije sporno, upravno neki dan obišli smo podrucne odjele u Veprincu, Icicima i Voloskom, no cinjenica je da su potrebe gradana prerasle kapacitete, a i pedagoški standard diktira da moramo graditi novu zgradu, u što sada i krecemo” naveo je gradonacelnik Dujmic. Ujedno, naglasio je da je ovaj vrtic u cjelosti od gradana Opatije; jer, radnici LRH ugradili su u današnju vrijednost ove kompaniju kroz desetljeca rada svoj napor i trud, a sve je to pretoceno u dionice, a one su novac;  Grad je poslije izborio bitku za dionicki udio u vlasništvu, i kvalitetnim odlukama i vodenjem ispravne poslovne politike lani vrlo lukrativno kapitalizirao cavtatske dionice ove tvrtke, a prihod od toga posla preusmjerio u gradnju novog djecjeg vrtica. Pocetak gradnje obilježila su i prigodna obracanja zastupnika u Hrvatskom saboru, i predsjednika Talijanske Unije Furia Radina,  talijanskog konzula Paola Palminterija, zatim zamjenice župana Marine Medaric, te ravnateljice Djecjeg vrtica Opatija Sabrine Jelic, nastup djece opatijskog vrtica, koja su bila zapravo glavne zvijezde: podizanjem zastavica s grbom Grada Opatije,  Dujmic i Plaminteri oznacili su start pocetka radova, a prve lopatice i djecje bagere u pijesak zabila su upravo opatijska vrticka djeca, cime su simbolicki obilježili pocetak radova na izgradnji novog djecjeg vrtica. Gradonacelnik je ovom prilikom dodao i da ce podrucni djecji vrtici u Icicima, Veprincu i Voloskom nastaviti s radom i po izgradnji novog djecjeg vrtica, dok ce se objekt u kojem sada djeluje vrtic u Opatiji – prodati, a tako dobivena sredstva preusmjerit ce se u nove, druge gradske razvojne investicije. Izgradnja novog djecjeg vrtica dugorocno bi, dakle, trebala riješiti potrebe Opatijaca za vrtickim kapacitetima u skladu sa suvremenim pedagoškim standardima. Informacije o realizaciji projekta: Po provedenom postupku javne nabave za izbor izvodaca radova, kao najpovoljnija ponuda, izabrana je ponuda GP KRK d.d. Krk. Idejni projekt Djecjeg vrtica Punta Kolova izradila je tvrtka APG-INŽENJERING d.o.o. Zagreb, dok je glavni i izvedbeni projekt izraden po STUDIO ARHING d.o.o. Zagreb. Predvideno je 12 odgojnih skupina za smještaj 199 djece, organiziranih u 4 jaslicke skupine i 8 vrtickih skupina, unutar kojih su predvidene  tri odgojno obrazovne skupine  na jeziku talijanske nacionalne manjine  Pismo namjere o zajednickoj izgradnji novog objekta Djecjeg vrtica u Opatiji predstavnici ovih institucija potpisali su u svibnju 2011.  a ugovor o sufinanciranju s predstavnicima Talijanske Unije sklopljen je u svibnju 2012. Vrtic ce se graditi na lokaciji Punta Kolova, u pet objekata,  na zemljištvu u vlasništvu Grada koje je prostorno planskom dokumentacijom predvideno za gradnju vrtica. Površina parcele je 7620 kvadratnih metara, a bruto gradevinska površina iznosi 3497 kvadratna metra. Prilikom projektiranja vrtica težilo se održivoj, ekološki izvedivoj gradevini koja ce djelomicno imati zeleni krov, na kojem ce biti postavljeni solarni kolektori. Paralelno sa idejnim projektom radio se i projekt hortikulturnog uredenja zemljišta. Svecanom pocetku radova na gradnji novog djecjeg vrtica nazocili su i prof. dr. sc. Viktor Peršic, dr. med, predsjednik Gradskog vijece Grada Opatije, Romina Alkier, predsjednica HNS Opatija, Dušan Mušco, predsjednik HSU Opatija, Norma Srbulj, Sonja Kalafatovic i Pietro Varljen, predstavnici Zajednice Talijana Opatije, Josip Puric, direktor  GP Krk, zamjenik gradonacelnika  Fernando  Kirigin, gradski vijecnici, procelnici i djelatnici opatijske gradske uprave, djecja gradonacelnca Lea Leonarda Pašic, te predsjednik Djecjeg gradskog vijeca Ivan Tancabel, i drugi gosti i uzvanici.

Opatija