Sjednica VMO Centar I – 28. veljače 2022.

R E P U B L I K A  H R V A T S K A

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

GRAD Opatija

MJESNI ODBOR Centar I

VIJEĆE MJESNOG ODBORA

 

Opatija, 28. 2. 2022.

 

ZAPISNIK SA SJEDNICE VMO CENTAR I

Sjednica VMO Centar I održana  je 28.02.2022. godine (ponedjeljak )  s početkom u 16:30 sati u prostorijama MO Centar I  – Viktora Cara Emina 3 u Opatiji.

 

Sjednici su bili nazočni:

Ante Štampalija – predsjednik VMO

Radovan  Gregorović    – član VMO

Branko  Ralić                  – član  VMO

Rino  Ravnić                    – član VMO

Edvin Miljević                –  član VMO

Cvijeta Juranović           – članica VMO

 

Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio sljedeći

DNEVNI  RED

  1. Poslovnik Mjesnog odbora Centar 1
  2. Parking Centar
  3. Prijedlog za nagradu grada Opatije

Nadopuna dnevnog reda

– Ogledalo pri izlasku iz Ulice Nikole Tesle

– Upit na mišljenje mlade obrtnice Siara Rakipi

 

Za zapisničara je predložen Edvin Miljević   – usvojeno je jednoglasno.

Sjednicu je započeo Predsjednik VMO g. Štampalija informacijom o nadopuni dnevnog reda i o poštivanju poslovnika MO Centar 1 te razine bontona ispod koje se ne bi smjelo ići na sjednicama Mjesnog odbora. Nakon izlaganja otvorena je diskusija na tu temu te su članovi upitani slažu li se s dnevnim redom i nadopunom. Prihvaćeno je jednoglasno.

Mišljenje Mjesnog odbora Centar 1 vezano za upit Grada Opatije za parking na površini u blizini adrese Bože Milanovića 6, odbor će se očitovati kad razmotri materijale.

Prijedlog za nagradu Grada Opatije od strane MO Centar 1 bili bi Opatijski kukali. Prijedlog je prihvaćen jednoglasno.

Ogledalo pri izlazu iz Ulice Nikole Tesle, ispod Hotela Pariz je neophodno, a iz Grada Opatije je odgovoreno kako bi sve predradnje i izradu projektne dokumentacije trebao pokrenuti MO Centar 1.

Kroz komunikaciju s g. Petrovićem iz Ulice Nikole Tesle skupili smo potpise stanara i supotpisnik je i vlasnik Hotela Pariz, te je prijedlog da se zahtjev ponovo podnese Gradu, ovaj put s navedenim potpisima. Prihvaćeno je jednoglasno.

Mlada obrtnica Siara Rakipi nam je dostavila prijedlog, idejni projekt i lokaciju za postavu objekta koji je lako uklonjiv. Mjesni odbor načelno nije protiv postava objekta za uslužnu djelatnost i pozdravlja poduzetnički duh tako mlade sugrađanke koja ima namjeru i zaposliti još 2 osobe. Upućujemo mladu obrtnicu da se obrati stručnim službama Grada Opatije.

 

AD 1

Ralić smatra da su članovi morali dobiti sve materijale na uvid prije sjednice. Predsjednik se slaže te priznaje propust s njegove strane. Ističe kako neki članovi ne koriste e- mail, ali da će naći načina da im se materijale dostavi prije svake sjednice.

AD 2

G. Ravnić iznosi činjenicu kako će kancelarija Komunalca nestati s tržnice, a ona služi i jako je bitna i kao info punkt za starije osobe.

Gregorović ističe potrebu izražavanja i zastupanja stava MO Centar 1 u vidu odluka o prikupljanju komunalnog otpada.

Gđa. Juranovic iskazuje potrebu za sadnjom kamelija na prostoru površine koja će se uređivati – perivoj između Parka Dražica i Parka Tomaševac.

ZAKLJUČAK:

Vijeće MO će o tome obavijestiti nadležne službe grada da aktivno učestvuju u rješavanju problema.

 

zapisničar:

Edvin Miljević

VIJEĆE MJESNOG ODBORA CENTAR 1

predsjednik  Ante Štampalija

 

Opatija