Sjednica VMO Centar I – 31. ožujka 2022.

Sjednica VMO Centar I održat će se 31. 03. 2022 u 18 h.

 

DNEVNI RED

  1. Parking Centar Opatija
  2. Naknade Mjesni odbori

 

Predsjednik VMO Centar I

Ante Štampalija

Opatija