Sjednica VMO Punta Kolova – 23. 2. 2022.

Republika Hrvatska

Primorsko Goranska Županija

Grad Opatija

MO Punta Kolova

 

POZIV NA SJEDNICU MO PUNTA KOLOVA

 

Poštovani članovi MO Punta Kolova,

pozivate se na sastanak MO u srijedu 23.2.2022.  u 19:00 sati u vili Ariston.

 

Dnevni red:

 

1) Ovjera zapisnika od prošle sjednice

2) Informacija o parkingu

3) Plan za 2022. godinu

4) Razno

Napomena: Molim da dostavite broj vašeg Žiro računa kako bi se mogla vršiti uplata za naknadu koju dobijate kao članovi MO.

 

Predsjednica:  Diana Milanović

Opatija