Sjednica VMO Tošina – 18. veljače 2022.

Vijeće MO Tošina održat će sjednicu 18. 2. 2022. u 18 sati u prostorijama MO.

 

Dnevni red:

1.Izvještaj o dogovoru sa Parkovima

2. Sastanak s predstavnicima stanara.

 

predsjednica VMO Tošina

Antonija Manestar

 

Opatija