Sjednica VMO Tošina – 26. rujna 2023.

VMO Tošina održat će sastanak 26. 9. 2023. s početkom u 18 sati u prostorijama MO, G. Verdija 23

Dnevni red : Usvajanje zapisnika s prošlog sastanka,

Izvještaj sa sastanka koordinacije mjesnih odbora,

Prijedlog plana proračuna za 2024. god. sa projekcijama na 2025. i 2026. god.

Razno

 

predsjednica VMO Tošina:

Antonija Manestar

Opatija