Suglasnost za privremeno korištenje dijela javno-prometne površine

Grad Opatija izdao je Suglasnost tvrtki Liburnia Riviera Hoteli d.d. kojom dozvoljava privremeno korištenje dijela javno prometne površine na adresi Pave Tomašica kod k.br. 4/2 (plato ispred Kristalne dvorane, od spoja s ulicom P. Tomašica do Ville „Amalia“), u svrhu uspostavljanja radne zone i postavljanja zaštitne ograde, radi izvodenja radova na rušenju objekta restorana Zelengaj. Svi radovi moraju se obavljati sukladno Zakonu o sigurnosti prometa na cestama i propisima o zaštiti na radu. Izvodac radova je tvrtka SA Bišcan d.o.o. iz Duge Rese. Radovi na zauzimanju dijela javno prometne površine mogu se obavljati u periodu od 13. do 31. svibnja 2020. godine, sukladno važecoj Odluci o privremenoj zabrani izvodenja gradevinskih radova na podrucju Grada Opatije. SUGLASNOST  

Opatija