Treći partnerski sastanak

U sklopu provedbe EU projekta  Riviera4Season2 u Voloskom je jucer održan 3. sastanak Odbora za pracenje projekta u organizaciji projektnog partnera Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu iz Opatije. Uz predstavnike svih hrvatskih i slovenskih partnera (Grad Opatija, Turisticka zajednica Opatija, Opcina Piran, Turisticka zajednica Portorož, Fakultet turistickih studija – Turistica (Portorož) i Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Opatija) sastanku su prisustvovali i vanjski suradnici te Ugovorna upraviteljica zajednickog tajništva iz Ureda Vlade Republike Slovenije za razvoj i europsku kohezijsku politiku Tereza Cernigoj. Svi partneri predstavili su aktivnosti koje su odradene u proteklom izvještajnom razdoblju (1. travanj – 30. rujan) kao što je niz radionica, manifestacija, promotivnih aktivnosti i manjih gradevinskih radova realiziranih u Portorožu te u Opatiji i zaledu. Po završetku sastanka, delegacija je posjetila i dio tradicionalnog puta Veprinac. Do sada je uredeno oko 2 km puta što je obuhvacalo manje gradevinske radove i hortikulturno uredenje. Grad Opatija bio je narucitelj ovih radova dok je izvodac bila tvrtka Parkovi d.o.o. Podsjecamo, zajednicka baština za zajednicku medunarodnu promociju 365 dana zelenog turizma na Opatijskoj i Portoroškoj rivijeri financira se u okviru programa INTERREG V-A Slovenija – Hrvatska 2014. – 2020. Ukupan budžet projekta je  840.205,00 eura, od toga su europska sredstva 714.174,25 eura. Tema projekta je aktivna zaštita kulturne i prirodne baštine kroz održivi razvoj turizma u okolici i zaledu Opatije i Pirana, a s ciljem proširenja kulturno-turisticke ponude.

Opatija