U Opatiji održan radni susret obnašatelja dužnosti župana s predstavnicima gradova i općina riječkog prstena i Liburnije

Teme sastanka su   novi prostorni plan Primorsko-goranske županije, zdravstvena zaštita i socijalna skrb, te turizam i sigurnost u turizmu. Radni sastanak podijeljen je na plenarni dio sa izvješcima resornih upravnih odjela Primorsko-goranske županije  o navedenim temama, dok se u drugom dijelu sudionici dijele u tri radne skupine, po podrucjima, koji analiziraju problematiku na radionicama. Obnašatelj dužnosti župana Vidoje Vujic u uvodnoj rijeci plenarnog dijela pozvao je sve na profesionalnost u radu i vecu odgovornost, jer se za odredene probleme i zastoja u projektima do kojih dolazi ne može tražiti odgovornost Zagreba, to jest centralne vlasti. Vujic je zatražio od nazocnih da definiraju prijedloge za izmjene resorne zakonske regulative, u prvom redu misleci na legislativu koja ureduje poljoprivredno, gradevinsko i šumsko zemljište, na nacin da se uvaže važeci prostorni planovi. Prijedlozi ce se uputiti resornim ministarstvima ili saborskim zastupnicima, od kojih se ocekuje pokretanje inicijative za izmjenom nadležnih zakona.  

Opatija