U Opatiji održan radni susret obnašatelja dužnosti župana s predstavnicima gradova i općina riječkog prstena i Liburnije

U Opatiji održan radni susret obnašatelja dužnosti župana s predstavnicima gradova i općina riječkog prstena i Liburnije

Teme sastanka su   novi prostorni plan Primorsko-goranske županije, zdravstvena zaštita i socijalna skrb, te turizam i sigurnost u turizmu. Radni sastanak podijeljen je na plenarni dio sa izvješcima resornih upravnih odjela Primorsko-goranske županije  o navedenim temama, dok se u drugom dijelu sudionici dijele u tri radne skupine, po podrucjima, koji analiziraju problematiku na radionicama. Obnašatelj dužnosti župana Vidoje Vujic u uvodnoj rijeci plenarnog dijela pozvao je sve na profesionalnost u radu i vecu odgovornost, jer se za odredene probleme i zastoja u projektima do kojih dolazi ne može tražiti odgovornost Zagreba, to jest centralne vlasti. Vujic je zatražio od nazocnih da definiraju prijedloge za izmjene resorne zakonske regulative, u prvom redu misleci na legislativu koja ureduje poljoprivredno, gradevinsko i šumsko zemljište, na nacin da se uvaže važeci prostorni planovi. Prijedlozi ce se uputiti resornim ministarstvima ili saborskim zastupnicima, od kojih se ocekuje pokretanje inicijative za izmjenom nadležnih zakona.  

Search
Generic filters
Promijeni veličinu teksta
Promijeni kontrast
Opatija