U Pobrima i Punta Kolovi u listopadu starta pilot projekt odvojenog sakupljanja otpada

U Pobrima i Punta Kolovi u listopadu starta pilot projekt odvojenog sakupljanja otpada

Pilot projekt odvojenog sakupljanje otpada uskoro se pocinje provoditi i u Pobrima i Punta Kolovi.  Pilot projekt zapocinje se provoditi od 18.10.2017. Troškove nabave posuda za odvojeno sakupljanje otpada snosi Grad Opatija za sva domacinstva na podrucju na kojem se pilot projekt realizira, kao i udruge ili ustanove na tom podrucju financirane iz proracunskih sredstava Grada.    

Opatija