Ugostiteljskoj školi bespovratna sredstva za Regionalni centar kompetentnosti u ugostiteljstvu i turizmu

Ugostiteljskoj školi bespovratna sredstva za Regionalni centar kompetentnosti u ugostiteljstvu i turizmu

Ministar turizma Gari Cappelli i ravnateljica Ugostiteljske škole Opatija Sibila Roth danas su u Ugostiteljskoj školi Opatija potpisali Ugovor za dodjelu bespovratnih sredstava za Regionalni centar kompetentnosti u ugostiteljstvu i turizmu u vrijednosti 58,7 milijuna kuna. Projekt se 85 posto financira sredstvima iz Europskog socijalnog fonda, a 15 posto iz Državnog proracuna. Dodijeljena sredstva pokrivaju 100 posto prihvatljivih troškova u okviru projekta. „Ljudski resursi kljuc su razvoja turizma. Pri tome je obrazovanje temeljeno na kontinuiranom usavršavanju, razvijanju vještina i znanja uz vrhunske strucnjake i prakticna iskustva, dugorocno rješenje kojim osiguravamo buducnost našeg turizma. Hrvatski turizam usmjeren je prema svemu najboljem i upravo je to naša želja kroz ovaj projekt, stvoriti uvjete u kojem cemo razvijati ljudske potencijale i poticati ih da budu najbolji u djelatnosti kojom se bave. Uz Opatiju kao jednu od perjanica hrvatskog turizma, realizira se ukupno šest regionalnih centara kompetentnosti u turizmu i ugostiteljstvu diljem Hrvatske, a time je stvorena okosnica buduce snage hrvatskog turizma“, istaknuo je ministar Cappelli prilikom potpisivanja ugovora. Za koncept regionalnih centara kompetentnosti osigurano je više od 500 milijuna kuna iz Europskog socijalnog fonda te Europskog fonda za regionalni razvoj. U sektoru turizma i ugostiteljstva imenovano je šest regionalnih centara kompetentnosti, odnosno Srednja škola Zabok, Turisticko-ugostiteljska škola Split, Ugostiteljsko-turisticka škola Osijek, Ugostiteljska škola Opatija, Škola za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu Pula te Turisticka i ugostiteljska škola Dubrovnik. Regionalni centar kompetentnosti u ugostiteljstvu i turizmu u Opatiji provodit ce projekt pod nazivom „RCK RECEPT – Regionalni centar profesija u turizmu“. Glavne aktivnosti projekta bit ce usmjerene na provedbu obrazovanja, usavršavanja i osposobljavanja u ugostiteljstvu i turizmu temeljenog na radu, a prema potrebama poslodavaca, koji ce biti aktivni partneri u projektu (Valamar Riviera d.d., Jadranka hoteli d.o.o. i drugi), potom su partneri i Primorsko-goranska županija, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu u Opatiji, STEP RI znanstveno-tehnologijski park Sveucilišta u Rijeci i strukovne škole iz Primorsko-goranske i Karlovacke županije te Obrtnicko ucilište – ustanova za obrazovanje odraslih iz Zagreba. Regionalni centar kompetentnosti u Opatiji razvijat ce standard zanimanja, kvalifikacije i strukovni kurikulum za kvalifikaciju specijalist ugostitelj, cime ce se profilirati kao centar koji ce generirati najbolje kadrove u segmentu ugostiteljstva i to kroz redoviti sustav strukovnog obrazovanja. Uz to, razvijat ce se takoder relevantni standardi i obrazovni program u obrazovanju odraslih za kvalifikaciju voditelja cateringa, iznimno traženoga na tržištu rada. Jedna od važnih aktivnosti bit ce osnivanje SMART praktikuma, u kojem ce se primijeniti nove tehnologije u sektoru turizma i ugostiteljstva, primjerice tehnologija proširene stvarnosti, izradit ce se portal za elektronicko ucenje i digitalni obrazovni sadržaj (DOS), a za ciljnu skupinu osoba s teškocama nabavit ce se prilagodeni softver, koji ce pridonijeti njihovoj boljoj socijalnoj ukljucenosti. Razvojem i provedbom programa redovitog srednjoškolskog obrazovanja, programa za obrazovanje odraslih i programa cjeloživotnog ucenja, nabavom opreme i inovativnih programa korištenja novih tehnologija u RCK Opatija osiguravaju se programski uvjeti rada, cime postaje centar izvrsnosti strukovnog obrazovanja i osposobljavanja te cjeloživotnog ucenja u podsektoru ugostiteljstva. Buduci da cjelokupni sustav obrazovanja pociva na nastavnicima, u centru ce se usavršavati upravo oni odgojno-obrazovni radnici ukljuceni ne samo u izvodenje suvremene nastave, nego i svih onih koji su u tijeku, a cija ce izvedba osigurati prijeko potreban kvalitetni ljudski potencijal, koji ce biti spreman aktivno i ucinkovito ukljuciti se na tržište rada u Republici Hrvatskoj. Grad Opatija, ponosan na tradiciju kolijevke hrvatskog turizma, nastavlja iznimno dobru suradnju s opatijskom Ugostiteljskom školom, na koju je osobito ponosan i koja vec desetljecima daje visokokvalitetne kadrove u turizmu, ne samo Opatije, vec i Hrvatske i šire, naglasio je prilikom svecanog potpisivanja gradonacelnik Ivo Dujmic. Dodao je i da ce ova zaslužena titula Regionalnog centra kompetentnosti osigurati buducnost vrhunskog školovanja kadrova, a time i turizma uopce.

Opatija