Ukidanje propusnica na Liburniji u dvije faze

Celnici lokalnih samouprava Liburnije na današnjem sastanku definirali su djelovanje svojih Stožera civilne zaštite u provedbi Odluke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske o zabrani napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka u RH s dopunom od 08. travnja 2020., za vrijeme trajanja epidemije uzrokovane bolešcu Covid-19. Prema postignutom dogovoru, uzimajuci u obzir geografske i socijalne specificnosti te rizike svake od jedinica lokalne samouprave, zatražiti ce se od Ministarstva unutarnjih poslova suglasnost za provedbu sporazuma prema kojima bi se omogucilo Kretanje stanovnika Grada Opatije i Opcine Matulji unutar podrucja te dvije JLS bez propusnica Kretanje stanovnika Opcine Lovran i Opcine Mošcenicka Draga unutar podrucja te dvije JLS bez propusnica Primjena potpisanih sporazuma bit ce moguca tek kada se i ako dobije suglasnost nadležnog tijela, o cemu ce javnost biti pravovremeno izvještena, ali u svakom slucaju nakon uskrsnih blagdana. Dakle, stanovnici Grada Opatije i Opcine Matulji morat ce i dalje imati propusnice za odlazak u Opcine Lovran i Mošcenicka Draga i obrnuto, stanovnici Opcine Lovran i Mošcenicka Draga morat ce imati propusnice za Grad Opatiju i Opcinu Matulji. Za sve stanovnike Liburnije i nadalje vrijedi obveza ishodenja propusnica za podrucja ostalih gradova i opcina u PGŽ te ostalih županija. Ovisno o daljnjem razvoju situacije vezano uz epidemiju Covid-19, uvažavajuci mišljenje epidemiologa, sve JLS Liburnije suglasne su da bi u II. fazi dogovorili mogucnost slobodnog kretanja stanovnika unutar podrucja sve cetiri jedinice. Posebno naglašavamo zajednicki stav svih celnika da se mogucom primjenom potpisanih sporazuma nikako ne žele obezvrijediti veliki napori koje su svi Stožeri civilne zaštite poduzeli kako bi epidemiološka situacija na našem podrucju bila maksimalno pod kontrolom. Stoga apeliramo na gradane da koriste mogucnost kretanja iskljucivo iz opravdanih razloga kao što su pružanje skrbi osobama ili neodgodivih poslova te da se i dalje maksimalno odgovorno pridržavaju ostalih mjera Stožera civilne zaštite RH. Stoga su svi celnici suglasni da ce se, u slucaju da se utvrdi povecanje rizika uslijed povecanog kretanja ljudi unutar podrucja iz ovog sporazuma, koje nije vezano uz vitalne obiteljske razloge ili potrebe posla, ponovno uvesti obveza ishodenja propusnica za napuštanje mjesta prebivališta s podrucja svake od potpisnica sporazuma.  

Opatija