Ukoliko su financije uvjet, Grad Opatija platit će obavljanje obvezne stručne prakse srednjoškolcima Hotelijersko – ugostiteljske škole koji su s područja Opatije

Ravnateljica Hotelijersko-turisticke  škole iz Opatije Ksenija Beljan prije nekoliko mjeseci upoznala je gradonacelnika Opatije Ivu Dujmica s problemom u izvodenju prakticne nastave i strucne prakse koji se pojavio, a taj je da ucenici ove srednje škole nisu mogli obaviti strucnu praksu koja im je obvezna, jer hotelske kuce u kojima se praksa obavljala ove godine nisu mogle primiti ucenike, uz objašnjenje da nisu osigurale financijska sredstva za placanje strucne ucenicke prakse. S obzirom da je Opatija turisticko središte i niz godina obrazuje ovaj strucni kadar u srednjim školama, gradonacelnik Dujmic zatražio je odmah po primitku ove informacije detaljnije podatke o kojem je broju ucenika s podrucja Opatije rijec, te koliko ukupno iznosi financiranje njihove strucne prakse, ne bi li se pronašlo rješenje da ucenici ispune svoju školsku obavezu. Prema podacima koji su dostavljeni gradonacelniku Dujmicu iz Hotelijersko turisticke škole Opatija, na dan 15. ožujka 2012.  bez rasporeda za obavljanje strucne nastave je 10 ucenika drugih razreda s podrucja grada Opatije, za koje je obveza placanja 445,59 kuna (za 70 sati) po uceniku, što ukupno iznosi 4.450,59 kuna. Iz trecih razreda srednje škole s podrucja Opatije je još 10 ucenika bez rasporeda za obavljanje strucne prakse, za koje obveza placanja po uceniku iznosi 318,28 kuna (za 40 sati), što je u ukupnom iznosu 3.180,28 kuna. Pokrenuta je i inicijativa o upucivanju prijedloga resornom ministarstvu kako bi se stavili van snage zakona svi clanci koji reguliraju problematiku placanja prakticne nastave, izvijestila je ravnateljica Beljan, sa sjednice predsjedništva Zajednice ugostiteljsko-turistickih škola RH održanom 2. ožujka ove godine. To je i bio najveci problem u provodenju prakticne nastave i  strucne prakse.

Opatija