Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda "Opatija" u Ičićima pušten u probni rad

Otvarajuci uredaj, ministar Jakovina istaknuo je kako se radi o važnom dogadaju ne samo za ovaj kraj, nego i za citavu Republiku Hrvatsku i prekrasnom primjeru suradnje više jedinica lokalne samouprave na zajednickom projektu , koji ce Opatiji kao biseru ovog kraja “dodatno ulaštiti sjaj”. Direktor Komunalca Ervino Mrak naglasio je kako je u izgradnju mreže vodoopskrbe i odvodnje na podrucju Liburnije u posljednjih deset godina investirano preko 800 milijuna kuna, te kako vec sada Komunalac ima spremnu projektnu dokumentaciju za pokretanje novih investicija ukupno vrijednih preko 100 milijuna kuna.   Gradonacelnik Opatije Ivo Dujmic dodao je kako je procišcivac garancija da ce Liburnija imati cisto more, jer ulaganje u ekologiju je ulaganje u vlastitu buducnost. Zahvalio je svim gradanima Liburnije na strpljivosti tijekom trajanja izvodenja ovih radova na gradnji UPOV-a. Obnašatelj dužnosti Župana Primorsko-goranske županije Vidoje Vujic kazao je kako je postignut dogovor da laboratorij smješten u upravnoj zgradi pored samog uredaja preuzme Zavod za javno zdravstvo PGŽ, koji ima svu potrebnu tehnologiju i znanje, kako ne bismo nepotrebno duplirali procedure, a predstavnik Svjetske banke Stjepan Gabric istaknuo kako u Jadranskom projektu, koji se financira kreditom Svjetske banke i u sklopu kojeg je izgraden i UPOV u Icicima, sudjeluje trideset hrvatskih gradova.   Voditeljica specijalnih projekata Hrvatskih voda Fani Bojanic, izrazila je zadovoljstvo da je uredaj dovršen tri mjeseca prije roka, te pohvalila cinjenicu da su na njemu radili uglavnom domaci izvodaci koji su pokazali iznimno visoku strucnost i profesionalnost. Generalni direktor Hrvatskih voda Ivica Plišic kazao je kako se kvaliteta mora u Opatiji drasticno poboljšala u posljednjih deset godina, te da ce UPOV vec visoku cistocu mora dodatno unaprijediti. Uredaj, vrijednosti oko 41,5 milijuna kuna (bez PDV-a) predstavlja kapitalnu investiciju liburnijske kanalizacije, a realiziran je u sklopu druge faze Jadranskog projekta Hrvatskih voda, tijekom koje je izgradeno više podsustava sanitarne odvodnje ukupne vrijednosti oko 78 milijuna kuna. U osiguravanju financijskih sredstava 50 posto je od zajma Svjetske banke, sa 24 posto sudjeluje državni proracun, 6 posto Hrvatske fode, te 20 posto proracuni jedinica lokalne samouprave, pri cemu je udio Grada Opatije 67.39 posto, Opcine Lovran 24.85 posto, a Opcine Matulji 7.76 posto. UPOV-om ce upravljati Komunalac Opatija d.o.o., zadužen za pružanje usluga vodoopskrbe i odvodnje na podrucju Liburnije, a prvih 12 mjeseci bit ce na probnom radu.   Uredaj prvog stupnja procišcavanja ima kapacitet 230 litara u sekundi, uz opterecenje 58.282 ekvivalent stanovnika (ES), što je dovoljno da pokrije potrebe stanovništva ovog podrucja, ali i turista tijekom vrhunca turisticke sezone.   Radove na UPOV-u Icici izvodila je Zajednica ponuditelja Viadukt d.d. Zagreb, G.P. Krk d.d. Krk, Euro Mec Slr Italija, Construzioni Dondi S.p.A. Italija i Hidroing d.o.o. Osijek, a nadzor je obavljala Zajednica ponuditelja Wyg International Ltd. Nottinghamshire, Engleska i Hidroplan d.o.o. Zagreb.

Opatija