Usvojen proračun za 2021. "težak" gotovo 205 milijuna kuna

Najvažnija tema jucerašnje 39. sjednice Gradskog vijeca Grada Opatije bila je usvajanje Proracuna za 2021. godinu. Proracun u visini od 204.927.964,00 kuna usvojen je s 9 glasova za, 3 protiv i jednim suzdržanim. Sva su dosadašnja socijalna prava gradana (pomoc za novorodenu djecu, besplatan vrtic za drugo i svako iduce dijete, prava umirovljenika, poticaji poduzetnicima ugradena u Proracun za 2021.) Ukupna kapitalna ulaganja i ulaganja u komunalnu infrastrukturu u 2021. planiraju se u iznosu od 54 milijuna kuna. Više od 50% ulaganja planira se financirati od pomoci iz EU i nacionalnih fondova, u iznosu od preko 29 milijuna kuna. Najveca planirana investicija u 2021. godini odnosi se na izgradnju Vatrogasnog doma za potrebe JVP Grada Opatije vrijednosti 58 milijuna kuna, kroz 2 godine, koja ce se 85% financirati iz sredstava europskih fondova. Ostali projekti koji se financiraju iz EU fondova su:  Start up inkubator – HUBBAZIA, uredenje povijesnog škvera u Iki, uredenje prostora za Udrugu invalida, III. faza uredenja MOHO centra, uredenje Vile Angioline, Amerikanskih vrtova i rasadnika Angiolina. Kao znacajnu investiciju izdvajamo pocetak izgradnje dijela trece ceste Kuk- Kosovo koja ce se nastaviti u iducim godinama. – Mogu razumjeti zabrinutost pojedinih vijecnika obzirom na pandemiju, financijske posljedice krize koja traje nitko ne može sa sigurnošcu predvidjeti. Razumijem i politicke okolnosti, obzirom da su pred nama lokalni izbori, no danas smo dokazali da možemo donositi odluke u korist naših gradana i gospodarstva. Ove sam godine bio prisiljen dva puta donositi odluku o obustavi izvršenja Proracuna kako bismo ga uravnotežili i u tome smo uspjeli. Moramo prestati govoriti da smo zadužili Grad i dugorocno našu djecu i unuke, jer svi znamo da to nije istina. Istina je da redovito sufinanciramo sve svoje dospjele obveze i da imamo jedan od najboljih socijalnih programa u Hrvatskoj. Buducnost Opatije je neupitna jer imamo veliku vrijednost u gradskoj imovini s kojom gospodarimo s posebnom pažnjom. Predloženi proracun je kvalitetan, socijalan i razvojan. U godinama koje dolaze ocekujemo velike privatne investicije koje ce potaknuti razvoj cjelokupnog gospodarstva, istaknuo je gradonacelnik Ivo Dujmic prilikom donošenja Proracuna. Vijecnici su jucer prihvatili i drugi ovogodišnji rebalans Proracuna. Osnovna odrednica izmjena je smanjenje ukupnog Proracuna za 34,4 milijuna kuna, odnosno smanjenje sa 185,5 na 151,1 milijun kuna. Dva su osnovna razloga smanjenja. Prvi je pomicanje nekoliko projekata koji se sufinanciraju iz bespovratnih sredstava EU ili nacionalnih fondova, ukupne vrijednosti 31,9 milijuna kuna, u sljedecu 2021. jer zbog objektivnih okolnosti  još nisu zakljuceni ugovori. Drugi razlog je smanjenje ulaganja u rekonstrukciju ceste u Icicima za 2,1 milijun kuna i prijenos tog iznosa u Proracun za 2021. Rijec je o rekonstrukciji ceste koja se financira od strane investitora. Usvojeni su prijedlozi odluka koji imaju cilj pomoci gospodarstvenicima u novim teškim uvjetima poslovanja uslijed korona krize. Tako je usvojen Prijedlog Odluke o oslobodenju placanja komunalne naknade za poslovni prostor i gradevinsko zemljište koje služi za obavljanje poslovne djelatnosti tijekom trajanje epidemije kao i Prijedlog odluke o izmjeni odluke o davanju u zakup i kupoprodaji suvlasnickog dijela poslovnog prostora. Predložene mjere namijenjene su onim gospodarstvenicima koji svoju djelatnost moraju obustaviti u mjesecu prosincu 2020. godine temeljem  Odluke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske. Razdoblje važenja mjera je od 01. do 31.12. 2020. godine. Usvojen je Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o komunalnoj naknadi kojom se obveznicima komunalne naknade – gospodarstvenicima omogucava placanje obveze u 12 godišnjih obroka. Na jucerašnjoj Sjednici  izabran je novi clan Vijeca za dodjelu koncesijskih odobrenja – Dino Žigulic, na prijedlog Akcije mladih. Slijedi sazivanje konstituirajuce sjednica novog Vijeca za dodjelu koncesijskih odobrenja na kojoj ce biti izabran predsjednik Vijeca. Prihvaceni su i prijedlozi o prodaji dvije nekretnine nakon provedenih natjecaja. Nekretnina u Iki u kojoj je smješten salon namještaja na k.c. 818/1 k.o. Ika – Opric bit ce prodana tvrtki Gitone Kvarner d.o.o. za 9 milijuna i 100 tisuca kuna, a nekretnina na k.c. 114/2 k.o. Pobri najpovoljnijem ponuditelju Johannu Pröpsteru s njemackom adresom za iznos od 2 milijuna i 600 tisuca kuna. Gradsko je vijece usvojilo i Prijedlog zakljucka o pokretanju postupka izbora clanova Savjeta mladih Grada Opatije. Javni poziv bit ce uskoro objavljen na službenoj internetskoj stranici Grada Opatije. Gradsko vijece je na zamolbu Klinike za djecju kirurgiju KBC-a Rijeka prihvatilo sponzorstvo za kupnju monitora vitalnih funkcija vrijednog 25.475,00 kuna.

Opatija