Usvojen Proračun za 2022. godinu u visini od 188 milijuna 426 tisuća kuna

S osam glasova za, jednim protiv i 5 suzdržanih usvojen je Proračun Grada Opatije za 2022. godinu u iznosu od 188 milijuna i 426 tisuća kuna. Prijedlog je Proračuna vijećnicima predstavio gradonačelnik Fernando Kirigin naglasivši kako je usmjeren na zadržavanje dostignutog standarda i kvalitete života u Gradu Opatiji, zadržavanje postignute razine komunalnog standarda kao i na poticanje razvojne strategije Grada. Glavne odrednice Proračuna očituju se u daljnjem zadržavanju financiranja svih dosadašnjih oblika pomoći i potpora stanovništvu i poduzetništvu

– Proračunom su planirana veća izdvajanja za opatijske umirovljenike. Novom Odlukom o socijalnoj skrbi podigli smo cenzus mirovine za pomoć umirovljenicima s 3.000 na 4.000 kuna. Smještaj djece u opatijski Dječji vrtić za roditelje ostaje besplatan za drugo i svako iduće dijete u obitelji za što će Grad iz Proračuna izdvojiti 1 milijun i 200 tisuća kuna. Proračunom za 2022. osigurali smo potpore i pomoći poduzetnicima u iznosu od 3 milijuna, od čega 2 milijuna i 450 tisuća kuna za mjere poticanja poduzetništva te pravno savjetovanje našim poduzetnicima kao jedna od novina koju uvodimo. Ukupna kapitalna ulaganja i ulaganja u komunalnu infrastrukturu u 2022.g. planiraju se u iznosu od 42 milijuna. Kao značajnije investicije izdvojili bismo modernizaciju javne rasvjete, izgradnju nerazvrstanih cesta, kao i sufinanciranje izgradnje zgrade Doma zdravlja. U planu je izgradnja SRC Poljane i Vatrogasnog doma, za koje se većim dijelom planira financiranje iz bespovratnih sredstava EU fondova. Svakako bih najavio i brojne strateške projekte za koje je planirana izrada projektne dokumentacije u 2022.g., a sama realizacija uslijedit će u narednim godinama. Ovdje bih izdvojio projekt izgradnje bazena, rekonstrukciju nogometnog igrališta i izgradnju pomoćnog nogometnog igrališta, dogradnju zgrade osnovne škole, izgradnju garaže Volosko, Trga Slatina, stanogradnju za mlade te projekt uređenja centra Veprinca i Poljana, naglasci su gradonačelnikova izlaganja.

Gradski su vijećnici jučer prihvatili i Prijedlog izvedbenog plana ostvarivanja prava i potreba djece Grada Opatije koji je ocijenjen iznimno dobrim s brojnim aktivnostima u cilju kvalitetnog organiziranja obrazovanja i slobodnog vremena opatijskih predškolaca i školske djece.

Većinom je glasova prihvaćen i Prijedlog programa javnih potreba u sportu o kojem je vijećnike izvijestio predsjednik Sportskog saveza grada Opatije Dragutin Galina. Ovim je prijedlogom programa za redovan rad sportskih klubova, stručni rad i školovanje trenera, vrhunske sportaše, manifestacije i rad Sportskog saveza planirano ukupno 7 milijuna i 640 tisuća kuna.

Prihvaćen je i Program utroška sredstava spomeničke rente za 2022. godinu od koje se očekuje priliv sredstava od 1 milijun 300 tisuća kuna, što će biti  usmjereno u održavanje parkova i drvoreda budući da je za program uređenja krovova i fasada zgrada prijavljenih na javni poziv ostalo neutrošeno 1 milijun 782 tisuće kuna. Usvojen je i Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2022. godinu u visini od 17 milijuna i  820 tisuća kuna. Između ostalog, u idućoj godini sredstva su namijenjena za izgradnju prve dionice 3. ceste kod rotora na Kuku, nastavak obnove dotrajalog asfalta u Ulici dr. I. Pošćića, uređenje parkirnih mjesta kod male škole Volosko, javnu rasvjetu koja se u idućoj godini planira zamijeniti led rasvjetom sukladno važećim propisima, uređenje aleje hrvatskih branitelja na opatijskom groblju.

Usvojen je i Prijedlog godišnjeg programa održavanja komunalne infrastrukture težak 29 milijuna i 106 tisuća kuna kao i Prijedlog programa utroška šumskog doprinosa u iznosu od 100 tisuća kuna koji će biti usmjeren u održavanje nerazvrstanih cesta.

Prijedlog Odluke o zabrani privremenog izvođenja radova, uz pribavljenu suglasnosti Turističkog ureda Ičići, regulira zabranu radova od 1. lipnja do 15 rujna u naseljima Opatija, Ičići, Ika, Pobri i Oprić, od 15. lipnja do 15. rujna u naseljima Dobreć i Poljane. Tijekom cijele godine zabranjeni su radovi noću, od 20 do 8 sati narednog dana. Većinom glasova usvojen je i Prijedlog odluke o nerazvrstanim cestama.

Gradsko je vijeće većinom glasova potvrdilo izbor kandidatkinje Biljane Šuša na mjesto ravnateljice Dječjeg vrtića Opatija, nakon što ju je na tu funkciju predložilo Upravno vijeće Dječjeg vrtića Opatija.

Opatija