Usvojen prvi Lokalni program za mlade Grada Opatije

Na 18. sjednici Gradskog vijeća održanoj u utorak, 29. siječnja 2019., Gradsko vijeće Grada Opatije jednoglasno je usvojilo Lokalni program za mlade Grada Opatije 2018.-2021., prvi strateški dokument namijenjen mladima u Opatiji.

Prijedlog LPZM predstavila je predsjednica Udruge Žmergo Diana Kovačić, koja je koordinirala cijelim procesom izrade Lokalnog programa za mlade. Isti je predstavljen i na 17. sjednici Odbora za društvene djelatnosti održanoj 25. siječnja 2019. godine.

Opatijski vijećnici prepoznali su kvalitetu izrađenog dokumenta i posebno njegovu važnost za kvalitetu života mladih u Opatiji. Posebno su istaknuli potrebu za podrškom cijele zajednice u njegovoj provedbi, a bitnu ulogu u procesu prepoznaju u Udruzi Žmergo.

Pri izradi ovog kvalitetnog dokumenta iznimno je doprinijela uska suradnja Udruge Žmergo s Gradom i Savjetom mladih Grada Opatije, ali i svim relevantnim dionicima u lokalnoj zajednici koji su se na različite načine uključili u brojne korake procesa. Rezultat suradnje uspješno je usvojen Lokalni program, ali i projekt „Lokalni program za mlade Grada Opatije – LPZM – #lpzmGOPT“ putem kojeg je osigurana financijska podrška za nastavak ovog procesa prema provedbi Programa, od strane Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku iz raspoloživih sredstava dijela prihoda od igara na sreću i Državnog proračuna za 2018. godinu.

U sklopu navedenog projekta izradit će se akcijski plan za 2019. godinu te održati javna tribina, zatim tiskati LPZM u formi publikacije, inicirati online mjesto za informiranje mladih, a sve kako bi se povećala razina aktivnog sudjelovanja mladih u zajednici i bolje umrežavanje dionika u zajednici koji mogu doprinijeti kvaliteti života mladih.

Prva od značajnijih aktivnosti namijenjena osnaživanju i informiranju mladih je dvodnevna edukacija o aktivnom sudjelovanju mladih, kako u donošenju odluka i politikama za mlade, tako i u zajednici kroz različita područja djelovanja koja će se održati 21. i 22.2.2019. u prostoru Vile Antonio, dugogodišnjeg neformalnog centra za mlade. Svi oni, u dobi od 15 do 30 godina, zainteresirani za područje aktivnog sudjelovanja mladih u zajednici te u donošenju odluka, pozvani su na edukaciju.

Sve bitne informacije biti će dostupne na mrežnim stranicama Grada Opatije i Udruge Žmergo.

Opatija