V. dopuna Potvrde Godišnjeg plana upravljanja pomorskim dobrom

Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze dana 09. 07. 2020. godine izdala je V. dopunu Potvrde o uskladenosti lokacija na Panceri iz Godišnjeg plana upravljanja pomorskim dobrom za 2020. godinu od 26. studenoga 2019. godine s Godišnjim planom upravljanja pomorskim dobrom Primorsko-goranske županije za 2020. godinu („Službene novine“ PGŽ-e br. 30/19). DOPUNA POTVRDE

Opatija