Vijećnici usvojili prvi Rebalans proračuna

Vijećnici usvojili prvi Rebalans proračuna

Na jučerašnjoj 11. sjednici Gradskog vijeća usvojen je prvi Rebalans proračuna za 2022. Osnovna odrednica izmjena je povećanje ukupnog proračuna za 32,8 milijuna kuna, te proračun sada iznosi 221 milijun i 208 tisuća kuna.

Na prihodovnoj strani najveći udio u povećanju od 32.782.933 kuna odnosi se na prijenos viška prihoda iz prethodne godine u iznosu 29,3 milijuna kuna. Pored toga izvorno planirani prihodi poslovanja povećavaju se za 9%, odnosno za oko 14 milijuna kuna.

Za 5,6 milijuna kuna povećavaju se prihodi od pomoći i to najvećim dijelom od pomoći iz EU. Radi se o projektima koji su bili planirani, ali nisu izvršeni u prethodnoj godini, ili o projektima koji su dovršeni u 2021. godini, a naplatu tek očekujemo, a to su: Interpretacija 300 let škevra i uređenje trga u Iki, Opatijski kutak za inkluziju, Villa Angiolina, Start up inkubator te Dječji vrtić Veprinac.

Osim toga, povećanje ovih prihoda vezano je i uz  nove projekte – i to projekt Dječjeg vrtića „Suvremeni vrtić za suvremenu obitelj“ te projekt „Pokrenimo kotačić u zajednici“ u partnerstvu s DND Opatija.

Na rashodovnoj strani Proračuna najveći udio u povećanju od oko 32 milijuna kuna odnosi se na prijenos investicija iz prethodne godine u iznosu od 26,2 milijuna kuna, od čega se iznos od 19 milijuna kuna namiruje iz viška prihoda prethodne godine, a iznos od 7,2 milijuna kuna iz novih prihoda.

Konkretno, povećaju se rashodi za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 3,7 mil kuna; od čega je bitno istaknuti projekt gradskog bazena.

Ovim rebalansom osigurana su sredstava od 500 tisuća kuna za nove poticaje po Programu poticanja zapošljavanja i poduzetništva i razvoja zaleđa, a rebalansom je bilo nužno povećati i rashode za materijal i energiju zbog porasta tržišnih cijena. U rebalansu je utkano i nekoliko modela potpore roditeljima kojima bi se izašlo u susret roditeljima koji traže dodatna mjesta u jasličkim skupinama.

Na dnevnom se redu našle su se i izmjene i dopune Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture te dopune Programa utroška spomeničke rente za 2022. godinu, kao i Program potpore poljoprivredi na području Grada Opatije, koje su vijećnici izglasali većinom glasova.

Vijeće je donijelo i Odluku o javnim priznanjima Grada Opatije kojom će Dolores Kurti dobiti Nagradu Grada Opatije za životno djelo, odnosno bit će glavna laureatkinja na Svečanoj sjednici Gradskog vijeća u povodu Dana gradskog zaštitnika sv. Jakova, odnosno Dana Grada Opatije. U sklopu iste točke odlučeno je da će godišnja nagrada – godišnje nagrade za postignuća i doprinos u domeni društvenog života pripasti Sandiju Basiću i Udruzi osoba s invaliditetom Grada Opatije, dok će titulu počasne građanke nositi Anica Zubović.

 

Opatija