Za siguran koračić

Uoci pocetka školske godine, Društvo „Naša djeca“ Opatija i Djecje gradsko vijece Grada Opatija vec tradicionalno (od 2012.godine) postavili su transparente u Lovranu, Icicima,  Veprincu i Opatiji s ciljem skretanje pažnje vozacima na djecu i njihovo pravo na siguran dolazak od kuce do škole i vrtica te opcenito za povecanje prometne sigurnosti djece u gradu. Ovogodišnja novina je online akcija. Svakog dana (od 7. rujna) na svojoj facebook stranici DND Opatija objavljivat ce uz fotografije transparenata podsjetnik za djecu i roditelje o pravilima ponašanja u prometu, zanimljivosti i informacije o tome kako djeca doživljavaju promet, kako djecu nauciti sigurno sudjelovati u prometu i slicno. Djeca su izrazito ugrožena skupina sudionika u prometu. Vozaci ih teže uocavaju zbog nižeg rasta. Djeca zbog nedostatka iskustva ne mogu tocno procijeniti brzinu kojom se krecu vozila i cesto reagiraju neocekivano i impulzivno. S toga je važno provodenje kontinuiranih akcija kojima se osvješcuje važnost poštivanja pravila u prometu kako za vozace tako i za pješake.

Opatija