Zaključci Kolegija gradonačelnika

   S obzirom na pojavu pandemije i globalno širenje zaraze COVID-19 virusom u cilju ublažavanja negativnih posljedica širenja virusa na privredu na podrucju Grada Opatije danas je gradonacelnik Ivo Dujmic predsjedniku Gradskog vijeca Fernandu Kiriginu uputio prijedlog za hitnim sazivanjem izvanredne Sjednice Gradskoga vijeca za sutra, 24. ožujka 2020. koja se, prema uputi Ministarstva uprave RH može održati elektronickim putem. Za sjednicu ce biti upucene tri tocke dnevnog reda koje se odnose na izmjenu gradskih normativnih akata, a s ciljem olakšavanja nastale situacije privrednicima koji djeluju na podrucju Opatije. Rijec je o Prijedlogu Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o visini spomenicke rente donošenjem koje ce se privremeno obustaviti placanje spomenicke rente fizickim i pravnim osoba koje su obveznici spomenicke rente. Drugi se prijedlog Odluke odnosi na oslobadanje od placanja zakupa poslovnih prostora u vlasništvu Grada Opatije svim zakupnicima koji su obustavili obavljanje djelatnosti u poslovnim prostorima za razdoblje trajanja mjera suzbijanja zaraze COVID-19 virusom, temeljem odluke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske i/ili temeljem preporuke gradonacelnika o obustavi rada. Oslobadanje placanja mjesecne zakupnine vrijedit ce u razdoblju trajanja mjera suzbijanja zaraze. Treci je Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi. Placanja komunalne naknade bit ce oslobodeni gospodarski subjekti koji su pogodeni posebnim okolnostima na odredeno vremensko razdoblje. Sjednica Gradskog vijeca bit ce održana izjašnjavanjem gradskih vijecnika putem elektronicke pošte tijekom sutrašnjeg dana. Obzirom na situaciju vezanu uz epidemiju korona virusa koja ce sasvim sigurno uzrokovati i znatno slabije punjenje gradskog proracuna, Grad Opatija primoran je, u skladu s proracunskim mogucnostima, poduzeti i mjere umanjenja placa zaposlenika gradske uprave kao i ostalih proracunskih korisnika (Djecji vrtic Opatija, Festival Opatija, Gradska knjižnica i citaonica „Viktor Car Emin“). Place se nece smanjivati djelatnicima Javne vatrogasne postrojbe Opatija, obzirom da oni u ovim izvanrednim okolnostima nose velik teret i aktivno su ukljuceni u rad Stožera civilne zaštite. Umanjenje osobnog dohotka nece biti jednako za sve radnike, vec ce ovisiti o visini placa koje ce biti umanjene u postocima od 20, 25 i 30 posto. Svakako ce se voditi racuna o tome da se ne ide ispod minimalne place, a restrikcija ce trajati koliko to bude nužno. Gradonacelniku i njegovim zamjenicima placa ce biti umanjena 30 %. Gradonacelnik je danas ujedno donio i Odluku o oslobadanju od placanja poreza za korištenje javnih površina u razdoblju trajanja mjera sprjecavanja širenja epidemije.

Opatija