Zapisnik 20. Sjednice VMO Belveder – 26. 9. 2023.

PRISUTNI: Sušanj Zdenko, Starčić Bruno, Hari Priskić, Maruna Mile i Kurti David

ODSUTNI: Denona Lara i Sanja Mišković Kalanj

DNEVNI RED :

  1. Usvajanje predloženog dnevnog reda – izvjestitelj: Sušanj Z.
  2. Usvajanje zapisnika 19. Sjednice VMO, održane 27.07. 2023. god. – izvjestitelj: Starčić B.
  3. Prijedlog Plana proračuna  MO Belveder za 2024. god. s projekcijama za 2025. – 2026. god. – izvjestitelj: Sušanj Z.
  4. Aktivnosti na reorganizaciji MO Grada Opatije – izvjestitelj: Sušanj Z.
  5. Razno

RASPRAVE I ZAKLJUČCI :

AD 1) Predloženi dnevni red jednoglasno prihvaćen

AD 2) Zapisnik 19. Sjednice VMO jednoglasno  prihvaćen

AD 3)  U raspravi u kojoj su učestvovali svi prisutni donijet je sljedeći ZAKLJUČAK:

a) Potrebno je steći uvid u utrošena sredstva do 30.09. o.g.

b) Neutrošena sredstva  prijedlogom rebalansa za 2023. godinu  rasporediti u komunalne aktiivnosti

c) Usvaja se Prijedlog plana Proračuna MO Belveder za 2023.god. s projekcijama za 2025. – 2026 god.

AD 4) Nakon rasprave u kojoj su učestvovali svi prisutni prihvaćena je informacija o aktivnostima na reorganizaciji MO uz napomenu da bez jasnih kriterija nije prihvatljiv prijedlog reorganizacije.

ZAVRŠETAK SJEDNICE u 19,15 sati

Predsjednik  VMO Belveder:

Zdenko Sušanj

Zapisničar :

Hari Priskić

Opatija