Zapisnik 21. sjednice VMO Belveder

G R A D   O P A T I J A

MJESNI ODBOR BELVEDER

 

                                                                    Z A P I S N I K

 

SA 21. SJEDNICE VIJEĆA MJESNOG ODBORA ODRŽANE 9.11.2023. GODINE, S POČETKOM U 18,00 SATI U PROSTORIJAMA MO BELVEDER,UL.M.TITA 60/3 – OPATIJA

PRISUTNI: Zdenko Sušanj, Bruno Starčić, David Kurti, Hari Priskić, Mile Maruna

ODSUTNI: Lara Denona, Sanja Mišović Kalanj

                                                                   D N E V N I   R E D

  1. Usvajanje predloženog dnevnog rera – izvjestitelj: Sušanj Z. :
  2. Usvajanje zapisnika 20. Sjednice VMO, održane 26.09. 2023 godine – izvjestitelj: Hari Priskić
  3. Komunalno uređenje: izvjestitelj Starčić Bruno
  4. Organizacija Sv. Nikole 2023.: izvjestitelj Sušanj Z.
  5. Razno

 

RASPRAVE I ZAKLJUČCI :

 

AD.1. Jednoglasno je usvojen predloženi Dnevni red.

Ad.2. Jednoglasno je usvojen zapisnik s 20. sjednice VMO od 26.09.2023.

Ad.3. Bruno Starčić predlaže da se prihvati ponuda Parkova za uređenje i sanitarnu sječu trokuta kod tunela iznad dvorane Marino Cvetković, u iznosu 1.867,51 € s PDV-om (P-80-4-23 od 08.11.2023.) – Prihvaćeno

Ad.4. Organizacija Sv. Nikole 06.12.2023. u 17.00h u restoranu Bianco&Nero, formirati pakete po godištima i imenima, osigurano 600 € za poklone. Obaveza članova vezano za Sv. Nikolu: Maruna – dogovoriti u restoranu, Starčić – obrada upitnika po starosti i spolu (0-2; 2-5; 5-7) i označavanje paketa po imenu i prezimenu, Hari Priskić = Sv. Nikola, Sušanj –  izbor sadržaja paketa i nabava istih; Kurti – izrada plakata i distribucija, mediji, upitnik. Do 19.11. treba prihvatiti ponudu za poklone.

Ad.5. Info o prijedlogu odluke o područjima i granicama te sjedištima MO na području grada Opatije – izvjestio Z.Sušanj. Grad objavio javno savjetovanje o istome od 03.11.-03.12.2023. – moguće vidjeti na stranicama Grada 22. sjednice.

Sastanak završen u 19:00h.

 

Zapisničar:                                                                   PREDSJEDNIK VMO BELVEDER

Mile Maruna                                                                                  Zdenko Sušanj

 

Opatija