Zapisnik 22. sastanka VMO Centar II – 07. 03. 2023.

Sastanak je održan dana 07.03.2023. god. s početkom  u 17.sati u prostorijama  Mjesnog odbora.

Prisutni članovi:     Biserka Lunaček,Boris Laginja ,Klementina Seljak, Elvira Novak, Marija Sinčić

Odsutni članovi:     Marin Žepina, Vilma Trošelj Živanović

Ostali prisutni:        Bruno Blašković, Igor Tomašić, Oliver Kinkela,Igor Matković, Zdenko Gržinić

 

Predloženi dnevni red jednoglasno je prihvaćen uz dodatak 4. točke razno i glasi

  1. Potvrda zapisnika sa zadnjeg sastanka
  2. Informacija s Koordinacije Mjesnih Odbora održane 28.02.2023.god.
  3. Dogovor o aktivnostima -komunalne akcije  za 2023.g0d.
  4. Razno

 

AD 1)    Jednoglasno je potvrđen usvojeni zapisnik sa sastanka o entar ll održanog 28.11.2022.god.

Naveden je problem realizacije  odluka jednoglasno prihvaćenih od članova MO na sastanku Mjesnog Odbora.a u koordinaciji sa nadležnim Upravnim  odjelima Grada iz  razloga što zapisnik poslan e-mailom službama nije verificiran, što je neprihvatljivo jer  odluka nije donesena od strane jednog člana MO nego svih navedenih u zapisniku a  odaslano e-mailom Gradskim službama i svim članovima MO na uvid o zapisniku i potvrdi istog.

 

1.1.      Slijedom tog problema prijedlog i odluka članova MO Centar ll je da se ubuduće po primitku zapisnika e-mailom  članovi MO i potvrđuj isti e-mailom.

Potvrda glasi riječima:  Prihvaćam i potvrđujem zapisnik i navesti ime i prezime.

1.2.    MO Centar ll  predlaže da Gradske službe zajedno sa Gradonačelnikom donesu prijedlog-odluku o imenovanju Osobe-Koordinarora-Tajnika za Mjesne Odbore.

Mjesni odbori su satavljeni od građana  volontera a zahtijevi su sve veći kako pravni  tako i ekonomski i iz tog razloga tražimo da  se za MO dodijeli stručna osoba koja bi vodila sastanke sastavljala zapisnike i koordinirala sa gradskim službama i obavještavala  Mjesne Odbore o realizaciji dogovorenih zadataka.Osobu-tajnika  za MO  imaju i  drugi Gradovi pa neznamo zbog čega nije takova odluka-praksa i u Gradu Opatija.

 

AD  2)  Predsjednica   MO upoznala je prisutne o bitnim temama sa Koordinacije  Mjesnih Odbora  održane 28.02.2023.god.

2.1.    Važna informacija je da se razmišlja o smanjenju broja Mjesnih Odbora na području Grada Opatije i to spajanjem pojedinih Mjesnih Odbora,ili stvaranjem novih Mjesnih Odbora  prekrajanjem postojećih područja nekih Mjesnih Odbora. U svezi navedenog  očekujemo konkretne prijedloge Grada,a temeljene na analizama  i što bi to značilo za uvijete života i poboljšanja za građane u novoformiranim Mjesnim Odborom.

2.2.      Novost u prikupljanju otpada je uvođenje  treće kante  za Biootpad od  01.07.2023.

Ponovno je aktualiziran problem otpada na pojedinim lokacijama MO Centar ll, prvenstveno u Naselju Zora  i ul. Vrutki  gdje su postavljeni  poluukopni spremnici koji su  redovito prekrcani i oko njih brda smeća i zbog toga se traži dodatna intervencija odvoza smeća. prijedlog MO je da se postave kamere da bi se uspostavio nekakav red.

Komentiralo se i o velikom porastu cijena Komunalnih usluga, uz napomenu da postoji razumjevanje  za tešku ekonomsku situaciju davatelja usluge,ali možda  da je rast tih cijena  mogao biti nešto manji uz optimalizaciju i racionalizaciju poslovanja.

Postavljeno je pitanje  zbrinjavanja debla posječenih oboljelih palmi s privatnih okućnica.

 

AD 3)     Što se tiče komunalnih akcija ,planom se nastavlja sanacija  i uređenje Stubišta J.GLAXA.

Jednoglasno je prihvaćena ponuda Komunalca za  ugradnju rukohvata na stubištu J.GLAXA a u iznosu  od 3693,00 Eur-a( RJ Komunalac d.o.o.)

Predloženo je da se zatraži ponuda  za betoniranje  ceste  J.F. SCHULERA  od ulice C.Sylve pa do ispod dječjeg igrališta  u Naselju Zora i mogućnost stvaranja par parkirnih mjesta  na tom djelu /Plan iz 2022.god./

 

AD  4)     Postavljeni su upiti o građevinskim radovima u tojeku i  o planiranim  zahvatima u prostoru MO.

 

4.1.      Prisutni gospodin Gržinić postavio je upit i  Izražena je zabrinutost u svezi  neprovjerene   informacije MO o mogućnosti  gradnje  GARAŽE-PARKINGA na terenu TENIS KLUBA  što bi značilo uništavanje jedinog  i od povijesne važnosti TENIS TERENA u Opatiji. Mišljenja smo da se TENIS TERENI  mojraju uredit i oplemenit a apeliramo na grad i njegove službe da zaštite  TENIS  klub kao takav iako se radi o privatnim klubskom terenu kojeg su dobili od države i da i da ga zadrže i nadalje u svrhu  TENIS SPORTA.

 

4.2.      Prisutni gospodin Blašković postavio je pitanje gradnje visokog zida na samom  početku i uz  Stubište J.PILATA / s desne strane/ i pitanje je bilo dali je to u  suprotnosti s Konzervatorskim podlogama /uz sam POVIJESNI PUT/ što pitaju i ostali građani.

 

MO Centar ll dobio je na znanje  dopis Upravnog odjela  za Komunalni sustav, Prostorno planiranje i Zaštitu okoliša upućen investitoru,kojim mu je odbijen zahtijev za privremeno zauzimanje  djela javno  prometne površine s napomenom o nedostavljenoj  a  potrebnoj dokumentaciji u tu svrhu – dokumentaciji za građenje.

Smatramo da je dopis dostavljen svim uobičajenim službama i da će potrebnu brigu o zakonitosti  građenja voditi nadležni Upravni odjel Grada Opatije.

 

Sastanak je završio u 19,35 sati.

 

Zapisničar:                                                          Predsjednica MO Centar ll

Marija Sinčić                                                             Biserka   Lunaček

Opatija