Zapisnik sa sastanka VMO Centar II – 15. 1. 2022.

Zapisnik sastanka Mjesnog odbora Centar II koji je održan dana 15. 01. 2022. g. u 13,00 sati. Sastanak je održan na dječjem igralištu u naselju Zora iz epidemioloških razloga, kako i zbog broja prisutnih građana.

Prisutni članovi: Lunaček Biserka, Marija Sinčić, Klementina Seljak, Boris Laginja, Elvira Novak i Vilma Trošelj Živanović.

Odsutni članovi: Marin Žepina.

Sastanak otvara predsjednica Mjesnog odbora Centar II Biserka Lunaček, te predlaže dnevni red, koji je prihvaćen i glasi:

 

DNEVNI RED:

 

  1. Informacija sa sjednice Koordinacije Mjesnih odbora i potvrda  zapisnika sastanka VMO održanog 26.11.2021.godine
  2. Izvještaj darivanja djece za Svetog Nikolu
  3. Financijski izvještaj i realizacija Komunalnih djelatnosti u 2021. g,
  4. Razno

AD 1.

Predsjednica Mjesnog odbora informirala je prisutne o sjednici Koordinacije Mjesnih odbora.

AD 2.

Povodom dana Sv, Nikole 53 djeteta dobila su kao dar, poklon u vrijednosti od 200,00 kuna po djetetu, kao i slatkiše za počastiti se. Podjela darova bila je 04. 12. 2021.g. u Mjesnom odboru Centar II.

AD 3.

Sredstva za proračunsku potrošnju Mjesnih odbora Grada Opatije u 2021.g. povećana su za 20. 000.00 kuna, u odnosu na prethodnu godinu i planirana u iznosu od 83. 300,00 kuna (ukupno 82. 735,60 kuna).

3.1.

Za materijalne rashode bilo je planirano, kao i prethodne godine 13, 300,00 kuna, a utrošeno je 12. 905, 31 kuna ( od čega 10. 600,00 kuna za darivanje djece povodom Sv. Nikole)

3.2.

Za komunalne akcije u 2021. g, planirano je ukupno 70. 000,00 kuna (20. 000,00 kuna više nego prethodne godine), a utrošeno je 69. 830,29 kuna.

Većina sredstava za komunalne radove utrošena je na popravak Puta u Bregi (betoniranje stepeništa i rukohvati), i to u iznosu od 54. 197,50 kuna.

Popravak stepeništa u ulici J. Glaxa iznosio je 10. 587, 50 kuna, a ličenje rukohvata na Mušićevcu 5045, 29 kuna

AD 4.

Razno – na poziv Mjesnog odbora pristigli su i građani, te se razvila živa diskusija oko odvoza smeća, problema oko parkirnih mjesta i raznih popravaka. Građani su zamoljeni da sve svoje probleme, kao i prijedloge rješenja dostave pisanim putem u Mjesni odbor, koji će ih u suradnji s Gradom Opatija nastojati riješiti.

Svi zajedno napravili smo obilazak te su građani predložili neka rješenja oko iznalaženja novih parkirnih mjesta – rekonstrukcijom dječjeg igrališta, odnosno proširenje kolnog puta gdje je zarastao lovor i taj prostor služi za odlaganje raznog smeća nekulturnog dijela građana. Stoga bi neophodno bilo potrebno da predstavnici gradskih službi u što skorije vrijeme svojim dolaskom na teren izvide mogućnosti rješenja, što mislimo da bi polučilo rezultate, odnosno da rješenja nisu nemoguća.

Na kolnom dijelu prilaza dječjem igralištu potrebno je sanirati oštećenja, koja ne zahtjevaju veća financijska ulaganja, a uveliko bi pomoglo sigurnijem prometovanju dijela građanstva. O svemu predloženom prilažu se i fotografije terena.

Prisutnim građanima predsjednica Mjesnog odbora približila je rad Odbora, odnosno  skrenula je pažnju na trud kojim Mjesni odbor nastoji rješiti zajedničke probleme u suradnji s Gradom i obavijestila građane o objavi do 21.01.2022.g. na stranicama grada o javnom savjetovanju o komunalnom otpadu. Reagiranja građana bila su vrlo negativna na temu komunalnog otpada i mišljenja su da su kazne nezakonite bez obzira na lokalne odluke jer nisu stvoreni komunalni preduvijeti za iste.

 

S time je sastanak Mjesnog odbora Centar II završio u 14,30 sati.

 

Zapisnik napisala  gđa. Višnja Trošelj Živanović

 

Predsjednica Mjesnog odbora Centar II

Biserka Lunaček

Opatija