Zapisnik sa Sjednice VMO Oprič – 30. 11. 2022.

Zapisnik sa Sjednice VMO Oprič održane 30. 11. 2022. nalazi se u prilogu:

Fotogalerija
Opatija