Zapisnik sa sastanka VMO Poljane – 11. siječnja 2022.

Sastanak VMO Poljane 11.siječnja 2022.

Sastanak MO Poljane održan je dana 11.01 2022 godine u 19,00 sati u prostorijama MO Poljane

Prisutni su sljedeći članovi odbora;

  1. Dalibor Klanjac – predsjednik VMO
  2. Silvija Blažić – zamjenica predj.
  3. Damir Zrnišćak –član
  4. Bruno Belasić – član

Ostali članovi Patricia Rumac, Vanda Žiganto i Dragan Kusturin su javili da nisu u mogućnosti prisustvovati sastanku i ispričali su se zbog nedolaska.

Sastanku je prisustvovao i gdin. Igor Matković – Predsjednik odbora za mjesnu samoupravu

Gdin. Igor Matković je VMO Poljane ponudio pomoć oko bilo kakvih nejasnoća, potreba ili problema koje MO nije u mogućnosti riješiti, naglasio je da se možemo obratiti Odboru za mjesnu samoupravu.

 

Na početku sastanka Dalibor Klanjac je pozdravio sve prisutne članove, te se zahvalio na prisutnosti, te pročitao dnevni red.

Dnevni red sastanka VMO Poljane  za utorak  11. siječnja  2022. godine s početkom u 19.00 sati:

1.odlaganje komunalnog otpada

2.vozni red Autotroleja

 

1.Vozni red Autotroleja

Dalibor Klanjac i svi članovi MO redovito dobivaju prigovore roditelja djece koja idu u osnovnu i srednju školu kao i prigovore  ostalih odraslih  stanovnika Poljana da je linija 35 koja ujutro vozi djecu u školu prenatrpana tj. da je preveliki broj osoba u autobusu.Većina djece, kao i odraslih osoba su zbog nedovoljno sjedećih mjesta na broj putnika u autobusu  primorani cijelim putem stajati i međusobno se gurati što je sa obzirom na Covid situaciju i mjere nedopustivo.

– Kada djeca imaju 5.školskih sati tada redovitio čekaju autobus sat vremena ili i više jer nemaju autobusa koji vozi doma.

-Svi su se složili da je i premali broj linija 35 koje voze tijekom dana za Poljane  i da nisu usklađene prigradske linije sa linijom 32 . Mnogo puta dobivamo prigovore od stanovnika i roditelja djece koja idu u srednju školu u Rijeku da linija 35.( vrlo često je to znao biti i autobus koji vozi navečer) ne čeka na Slatini liniju 32 koja dolazi iz Rijeke, a evenetualno malo kasni i onda djeca ne stignu na autobus na liniju 35 i onda roditelji moraju radi toga doći iz Poljana po svoju djecu u Opatiju. Zato što linija 35 nije pričekala liniju 32 ( zato jer nisu usklađeni i od Autroleja) koordinirani međusobno vozači da se pričekaju.

-Osim toga zna se desiti i da linija 35 koja vozi iz Poljana u 12:10 dolazi u Opatiju a linija 32 koja je krenula iz Lovrana je prošla jer nije pričekala liniju 35 i onda djeca koja idu u školu u Rijeku kasne na školski sat, a i linija br. 32 ide na sve veće razmake što svim prigradskim linijama na području Grada Opatije stvara veliki problem.

ZAKLJUČAK: Svi mjesni odbori bi se trebali međusobno povezati i vidjeti s osnovnom školom, djecom iz srednjih škola i stanovnika koji rade kako bi se čim bolje mogao uskladiti vozni red. I tada bi svi mjesni odbori na području Grada Opatije mogli zajednički se izjasniti koje imaju probleme s malim brojem autobusnih linija kao i problemom međusobnog nečekanja gradske linije s prigradskom. Zajednički napisati dopis na MJESNU SAMOUPRAVU da nam zajedno sa Gradom pomogne uvesti linije br.35 koje više odgovaraju potrebama građana i da se uvede koordinacija i međusobno čekanje prigradskih linija i gradskih linija.

S NAVEDENIM ZAKLJUČKOM SE SLAŽU SVI ČLANOVI MO

 

2) komunalni otpad

Više stanovnika  Poljana se članovima MO Poljane žale i ukazuju na problematiku zašto se očitavaju crni spremnici za mješoviti otpad, a time i naplaćuju od strane Komunalca prazni crni spremnici ( za miješani otpad) iako u tim spremnicima nema nikakvog otpada

Mjesni odbor ulaže primjedbu da se prazni spremnici (mješovitog otpada) naplaćuju ili tretiraju kao da ima otpada, a otpada u tim spremnicima nema.

2) Na području Poljana je veliki broj iznajmljivača apartmana i kuća za odmor. Imamo puno iznajmljivača koji nekretninu iznajmljuju 3-4 mjeseca a ostatak godine su te nekretnine prazne, ne koriste se. Nema niti turista niti vlasnici žive u tim nekretninama, a obvezni su tokom cijele godine plaćati fiksni dio odvoza smeća. Osim toga spominje se i obveza plaćanja odvoza smeća jednom mjesečno. U tim nekretnina ne živi nitko , niti se proizvodi komunalni otpad( nema ga ). Spominje se i kažnjavanje svih vlasnika nekretnina jer ne iznose spremnike van. Mjesni odbor, stanovnici i iznajmljivači imaju primjedbu na naplatu fiksnog dijela odvoza smeća tokom cijele godine, a nekretnina se koristi samo 3-4 mjeseca. Imamo i prigovor na kažnjavanje vlasnika nekretnina koji niti ne mogu platiti otpad jer otpada nema jer nitko ne živi u tim nekretninama. Nigdje nisu navedeni iznajmljivači i vlasnici nekretnina koji koriste nekretninu 2-4 mjeseca godišnje, a ostatak godine su nekretnine prazne. Time su ti vlasnici stavljeni u nepovoljan položaj i stavljamo primjedbu na takav način naplate.

3) Imamo i puno stanovnika koji iznajmljuju dio kuće ili apartman ili kuću 3-4 mjeseca godišnje. Nakon ta 3-4 mjeseca, kada završi sezona stanovnici žive u tim kućama ostatak godine. Navedeno je da će svi koji nisu kućanstva a tu spadaju i kućanstva koja su ujedno i iznajmljivači (koji iznajmljuju 3-4 mjeseca a ostatak godine žive u tim kućama) plaćati tokom cijele godine tarifu odvoza smeća kao korisnici razvrstani u kategoriju koja nije kućanstvo i plaćati skuplji odvoz ( nije navedeno koja će biti cijena). Imamo primjedbu da se tokom cijele godine plaća skuplji odvoz komunalnog otpad . Trebalo bi se plaćati ostatak godine odvoz otpada kada se ne iznajmljuje kao kućanstvo. Jer i je kućanstvo ostalih 8-9 mjeseci.

Primjedba je takva kućanstva-iznajmljivači ne bi trebali cijele godine plaćati skuplji odvoz( eventualno kraći period dok iznajmljuju) ostatak godine bi trebali plaćati kao kućanstvo.Vrlo je lako dokazati i provjeriti u kojem periodu nema turista . Preko sustava e-visitor( gdje svi iznajmljivači prijavljuju svoje goste) može se dokazati u kojem periodu se objekt ne iznajmljuje, kao što se može dokazati u kojem periodu se objekt iznajmljuje.

Zaključak:Mjesni odbor će se uključiti u Javno savjetovanje o prijedlogu odluke i načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada. Dati će primjedbe , mišljenje, sugestije za komunalni otpad-na pražnjenje crnih kanti za mješoviti komunalni otpad, na plaćanje cjelogodišnjih troškova plaćanja odvoza, uvođenja plaćanja kazni, iako se nekretnine ne koriste više od 3-4 mjeseca, primjedbu da se cijele godine plaća odvoz za nekretninu kao da nije kućanstvo iako se samo 3-4 mjeseca iznajmljuje i sve ostale pimjedbe koje imaju stanovnici Poljana i Mjesni odbor Poljane.

S NAVEDENIM ZAKLJUČKOM SE SLAŽU SVI ČLANOVI MO

Sastanak završen  u 22:05 sati.

Zapisničar:

Silvija Blažić

 

Opatija