Zapisnik sa sastanka VMO Tošina – 13. siječnja 2022.

Sastanak VMO Tošina  održan je 13. 1. 2022.

Prisutni: Smokvina, Uković i Manestar, Crnković i Šverko nisu došle iako su pravovremeno obaviještene i nisu se ni ispričale.

Razgovarali smo o radu prošle godine i planu rada za 2022. god.

Već sljedeći mjesec  sastati ćemo se, otići na teren i vidjeti na licu mjesta koje aktivnosti treba pokrenuti. Smokvina predlaže zbor građana, ali zbog epidemiološke situacije nije pametno pa ćemo pozvati povjerenike višestambenih zgrada i od njih saznati potrebe.

Dogovorili smo se da posadimo stabla za Dan planeta Zemlje. Uković predlaže voćke i tako već tradicionalno obilježimo taj dan. Ukoliko nam epidemiološka situacija i vremenska dozvole, uključiti ćemo i mlade. Manestar je zadužena za komunikaciju s parkovima.

Daljnje aktivnosti ćemo prilagoditi epidemiološkoj situaciji.

 

predsjednica VMO Tošina  Antonija Manestar

Opatija