Zapisnik sa sastanka VMO Veprinac – Učka održanog 31. 1. 2022.

11.Sastanak MO Veprinac-Učka održan dana 31.01.2022. godine u 18,00 sati u  prostorijama MO, Veprinac, Tumpići, kojeg je sazvala pred. MO Zorica Sergo

Predsjednica MO Zorica Sergo pozdravila je sve članove i  iznijela je  članovima odbora  slijedeći dnevni red kojeg su dobili na mail:

 1. Izvještaj sa koordinacije MO održane 25.01.2022.godine
 2. Izvještaj sa sjednice GV održane 28.1.2022.
 3. Nova odluka o sakupljanju komunalnog otpada na području Grada Opatije
 4. Korištenje Društvenog doma Janko Gržinić u Veprincu (uređenje okoliša, oglasna ploča, oprema u domu, realizacija programa Festivala Opatije)
 5. Zahtjev imovinsko-pravnog odjela Grada za korištenje „komunala“ Tumpići
 6. Odgovor teh.službe Grada za zahtjev za jednosmjerni promet na cestici Vas-Šimetići
 7. Odgovor Autotroleja za problem linije 35 ujutro u 07,00
 8. Komunalne akcije; izrada nove ograde oko jame-Učinovo-Perinići u suradnji sa lovcima
 9. Najava nove akcije sakupljanja glomaznog otpada Veprinac-Učka početkom ožujka u suradnji s Komunalcem
 10. Razno – organizacija stalnog postava izložbe o povijesti zgrade društvenog doma

 

Prisutni su slijedeći članovi odbora; Zorica Sergo – predsjednica MO

 1. Dalibor Brubnjak – zamjenik predj.
 2. Rajko Ukić –član
 3. Vladimir Bošnjak-član
 4. Lucijano Blaženić-član
 5. Tatjana Puž – član ujedno zapisničar

Sastanku nije prisustvovao Goran Hibler zbog bolesti. Zapisnik sa prošlog sastanka MO je već ranije potvrđen e-mailom zbog slanja na web stranice Grada.

 1. Izvještaj sa koordinacije MO održane 25.01.2022.godine.

Zorica je izvijestila članove MO da nije mogla prisustvovati koordinaciji, na čemu se ispričala ostalim članovima MO.

Dobivene informacije od člana MO Poljane koji je bio na koordinaciji obrazložila je članovima MO. Radilo se od novom prijedlogu odluke od zbrinjavanju komunalnog otpada te o informacijama vezanim za izgradnju punog profila autoceste Tunel Učka – Matulji.

Raspravljalo o novoj odluci sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Opatije i novinama koja će ona donijeti u zaleđu. Više o tome raspravljati ćemo u posebnoj točki dnevnog reda.

Gradonačelnik pregovara sa Binom Istrom ali teško se dobivaju povratne informacije od Bina Istre. Najvažniji pregovori vode se oko izlaza ceste za Dobreć i oko mogućnosti spajanja Dobreća preko zasoka Strmice u Poljanama.

 1. Izvještaj sa sjednice GV održane 28.1.2022.

Zorica je ukratko izvijestila o temama sa sjednice GV.

Što se tiče problema izgradnje autoceste, Zorica je izvijestila da Bina Istra pregovara s mještanima jedan na jedan, te da je ona u kontaktu s mještanima kojima će cesta proći tik uz kuću i upoznata s većinom njihovih problema i zahtjeva ali nije u mogućnosti to isto proslijediti u Bina Istru jer oni ne komuniciraju sa MO. Bina Istra ne daje informacije koje misle da Grad Opatija ili mještani ne bi trebali znati ili ne u pravo  vrijeme. Gradonačelnik razgovara s njima ali ne dobiva povratne informacije (za izlaganje geodetskog elaborata Tunel Učka – Zubinići Grad i mi doznali smo samo dan ranije). Moramo pokušati na lijepi način „prisiliti“ Bina Istru da nam daje ranije te informacije. Na izlaganju geodetskog elaborata su rekli da će sljedeće izlaganje za dionicu od Zubinići do Anđeli biti za cca mjesec dana.

Rajko predlaže da je u svim pregovorima s Binom Istrom potrebno uključiti struku (inžinjere, pravnike,komunalne službe), te predlaže da se u Društvenom domu omogući prostor gdje bi Bina Istra predstavila plan izgradnje, postavila nacrte, karte kako bi svi zainteresirani  mogli izvršiti uvid u te  planove.

ZAKLJUČAK: potrebno je formirati radnu skupinu u sastavu s pravnicima, stručnjacima struke, komunalne službe, članovi MO Veprinac-Učka, Poljane, Dobreć koji će biti upoznati s svim radovima i planovima, te nadgledati radove Bine-Istre prilikom izgradnje punog profila auto ceste. Tekst inicijative za formiranje radne skupine napisati će Zorica te poslati članovima na potvrdu i poslati u Grad Opatiju.

S NAVEDENIM ZAKLJUČKOM SE SLAŽU SVI ČLANOVI MO

 1. Nova odluka o sakupljanju komunalnog otpada na području Grada Opatije

Zorica je na gradskom vijeću iznijela zahtjev da se zaleđe Grada Opatije i gradska zona odvoje, vezano za odvoz otpada, te da se pražnjenje otpada odvija po sistemu zimi-jedno pražnjenje, ljeti –dva pražnjenja.

Odluka je donešena i prema njoj će (od 2023. godine) domaćinstva u zaleđu imati odvoz smeća jednom tjedno u zimskoj sezoni i dva puta u ljetnoj sezoni a to se odnosi i na kante za biotopad koje ćeo morati zadužiti. Najmanja litraža kante za biootpad biti će 26 litara ali postavlja se pitanje da li je to u zaleđu potrebno, budući da sami kompostiraju. Postavlja se pitanje kako će se odluka odnositi na ona domaćinstva koja imaju svoje kompostere te ne bi zadužili i tako neće niti prazniti kante za biootpad, da li će se podlijegati kaznama?

Možda nešto budemo mogli „napraviti“ kroz novi cjenik odvoza otpada u Komunalcu Usluga će sigurno poskupjeti jer više odvoza povećava troškove Komunalca ali da li ćemo moći umanjiti cijenu za uslugu koju ne koristimo trebati će vidjeti.

ZAKLJUČAK:  Članovi MO ne slažu se da se područje MO Veprinac Učka tretira kao gradska zona, te da njihovim mještanima nije potrebno preuzimanje kante za biotopad.

S NAVEDENIM ZAKLJUČKOM SE SLAŽU SVI ČLANOVI MO

 1. Korištenje Društvenog doma Janko Gržinić u Veprincu (uređenje okoliša, oglasna ploča, oprema u domu, realizacija programa Festivala Opatije)

Zorica je izvijestila da je Grad Opatija dao Društveni dom na „programsko“ korištenje Festivalu Opatija (osim prostorije MO), kao i iznos od 120.000,00 kuna kroz proračun za organizaciju raznih radionica. Predložene su razne radionice za osobe starije dobi, djecu i roditelje a nakon što se formiraju grupe dobiti ćemo informaciju kada će se održavati i u kojoj prostoriji doma. Svi zainteresirani moraju se prijaviti na tel. 0953382280 ili na [email protected]

Također Zorica zahtjeva od Grada Opatije uvid u ugovor između njih i Festivala Opatije. Rečeno je na vijeću da će mještani Veprinca moći koristiti dom za svoje potrebe kao i uvijek (udruge, zabave i sl) samo se za „rezervaciju termina“ treba javiti Festivalu Opatija. Čišćenje i održavanje ostaje na Gradu Opatiji te se za to kontaktira kućni majstor Darko Mandić.

Uređenje okoliša doma krenut će kad vremenske prilike budu povoljnije.

Razgovaralo se o oglasnoj ploči, koliku i gdje postaviti. Natkrivanju ulaza na 1.kat te uređenju okoliša.

ZAKLJUČAK:  Članovi MO nemaju ništa protiv odvijanja programa Festivala Opatija, dok god i mještani Veprinca imaju pravo na korištenje doma, te se zahtjeva da primjerak ključa svih prostorija bude u posjedu MO ako bi se bilo što dogodilo u Domu.

S NAVEDENIM ZAKLJUČKOM SE SLAŽU SVI ČLANOVI MO

 

Potrebno je pronaći mjesto za oglasnu ploču koja bi bila vidljiva svim mještanima, pa se predlaže da se postavi uz kafić ili uz ogradu prema Konzumu. Festival Opatija sa Gradom postavio bi na ulazu u dom jednu manju oglasnu ploču vezano za termine događanja u domu i možda još jednu koja će biti vezana povijest i ime doma. Zorica će zatražiti ponudu za oglasnu ploču za MO i vidjeti sa Gradom oko finaciranja iste.

Rajko je izvijestio da su napravljene 2. točke – pozicije uređenja centra, slikano je s dronovima, dogovarano s Vladimirom, te je u izradi projekt uređenja. Također Rajko predlaže da se javnu  šternu u Tumpićima označi kao zaštićeni pojedinačni spomenik kulture.

Dalje je Rajko naveo da trafostanica u Veprincu nema funkcije i ružna je. Predlaže da se uputi dopis HEP-u (da se izjasne koji je status objekta, je li trafostanica predviđena za rušenje ili popravak fasade).

Rajko će tijekom 3 i 4. mjeseca upoznati članove MO i mještane sa projektom uređenja centra.

 1. Zahtjev imovinsko-pravnog odjela Grada za korištenje „komunala“ Tumpići

Zorica je najprije ispravila riječ „komunal“ u točki dnevnog reda jer se upit ne odnosi na komunal.

Imovinsko pravni odjel uputio je upit MO Veprinac-Učka, da li imamo saznanja tko koristi kč.br. 263/4 k.o. Vasanska, područje Tumpići. Nakon objašnjena predsjednice gdje se predmetna čestica nalazi i kratke rasprave da li ćemo kontaktirati mještane donosi se sljedeći

Zaključak: članovi MO nisu upoznati sa situacijom oko korištenja navedenog terena i ne žele biti „arbitri“ u „sporu“ između Grada Opatije i privatnih osoba oko korištenja zemljišta.

S NAVEDENIM ZAKLJUČKOM SE SLAŽU SVI ČLANOVI MO

 1. Odgovor teh.službe Grada za zahtjev za jednosmjerni promet na cestici Vas-Šimetići

Tehnička služba je odgovorila MO u svezi zahtjeva za jednosmjerni promet na cestici Vas-Šimetići, da MO organizira zbor građana kojjem bi trebala pristupiti natpolovična većina stanovnika Veprinca kako bi se mještani izjasnili o navedenom zahtjevu, te da MO o svom trošku financira postavljanje signalizacije (vert.-horizontalne) te zatraži potrebite suglasnosti.

Zaključak: navedena cesta je nerazvrstana cesta, koje ceste su u vlasništvu grada, također MO nema sredstava za realizaciju navedenog a zbor građana se može održati kada to budu dopustile epidemiološke mjere.

S NAVEDENIM ZAKLJUČKOM SE SLAŽU SVI ČLANOVI MO

 1. Odgovor Autotroleja za problem linije 35 ujutro u 07,00

Autotrolej je početkom siječnja pratio broj  putnika na liniji 35, te navode da ne primjećuju povećan broj putnika.

Zaključak: MO zahtjeva da se praćenje putnika još provede budući je provedeno kad je dosta djece bilo bolesno i u samoizolaciji, te stanje nije bilo realno.

S NAVEDENIM ZAKLJUČKOM SE SLAŽU SVI ČLANOVI MO

 1. Komunalne akcije; izrada nove ograde oko jame /Učinovo/ Perinići u suradnji sa lovcima

Zorica je predložila da se najprije utvrdi da li je jama na privatnoj parceli (utvrđeno da je parcela u vlasništvu Z.K iz Veprinca) te da se kontaktira vlasnika i eventualno ponudi pomoć oko ograđivanja navedene jame koja je opasna za ljude i životinje.

 1. Najava nove akcije sakupljanja krupnog otpada Veprinac-Učka početkom ožujka u suradnji s Komunalcem

Zorica je izvijestila članove odbora da se akcija planira tijekom mjeseca ožujka, te će se osim mještana uključiti i udrugu Žmergo a računa, kao i prošle godine, na pomoć Komunalca i Sekundara u vezi odvoza prikupljenog glomaznog otpada koje se prikupi po šumi i uz cestu.

 1. Razno – organizacija stalnog postava izložbe o povijesti zgrade društvenog doma

Zorica je izvijestila da je u planu postavljanje stalne izložbe u samom domu o povijesti zgrade društvenog doma.

 

Sastanak završen u 21,20 sati.

 

Dodatak Zapisniku;

Dana 03.02.2022. godine Zorica je poslala članovima MO na e-meil, tekst inicijative za osnivanje radne skupine za pregovore sa Binom Istra a čiji su potpisnici uz MO Veprinac-Učka i MO Poljane. S navedenim tekstom složili su se svi članovi mjesnog odbora osim Rajka koji je imao primjedbe na tekst inicijative ali ne i na samu inicijativu. Djelomično je tekst inicijative izmijenjen i kao takav poslan Gradu Opatiji.

 

Zapisničar

Tatjana Puž

Opatija