Zapisnik sa Sjednice VMO Oprič – 13. 10. 2022.

Zapisnik sa Sjednice VMO Oprič održane 13. 10. 2022. nalazi se u prilogu:

Fotogalerija
Opatija