Zapisnik sa sjednice VMO Pobri 22.11. 2022.

Zapisnik sa sjednice VMO Pobri 22. 11. 2022.

Prisutni: Darko Varljen, Boris Golubović, Ivan Zimmermann, Vilim Simone

Dnevni red:

  1. Poklon djeci povodom sv. Nikole

Nakon poziva roditeljima djece koja teritorijalno pripadaju MO Pobri elektroničkim putem ili ispunjavanjem prijavnog listića u buffetu “Pobri” prijavljeno je 56-ero djece koja ispunjavaju uvjete.

Jednog smo prijavljenog roditelja morali odbiti jer stanuje u Pobrima, ali administrativno pripada Općini Matulji (Put Pubovo).

Zaključak: S obzirom na raspoloživa sredstva na računu MO Pobri odlučeno je da se za poklon svakom prijavljenom djetetu dodijeli iznos od 200 kuna na poklon kartici.

 

Zapisnik sastavio: Ivan Zimmermann

Predsjednik VMO Pobri:

Vilim Simone

Opatija