Zapisnik sastanka VMO Ika i VMO Oprič

Sastanku su prisustvovali: Igor Sablić, Radovan Trinajstić, Branko Milovanović, Marino Zahej, Matej Blažić – VMO Ika

Klaudio Gregorović, Željko Mikinac, Silvano Zorzenon i Ivan Miščenić  – VMO Oprič

Dnevni red:

  1. Spajanje mjesnih odbora Ika i Oprič
  2. Razno

Točka 1.

O spajanju mjesnih odbora uvodno je izlaganje imao Igor Sablić. Najviše je rasprave vođeno oko budućeg sastava mjesnih odbora, financiranja, komunalnih radova te su ocijenjene dobre i loše strane najavljenog spajanja mjesnih odbora.

Zaključak je bio da bi predlagatelj: Grad Opatija, gradonačelnik Fernando Kirigin trebao uzeti u obzir rezultate prikupljanja mišljenja građana 1. 10. 2023. te na bazi toga poslati ili ne točku dnevnog reda na sjednicu GV-a Grada Opatije.

Točka 2.

Predsjednik VMO Ika Sablić je obavijestio o najavljenom početku radova na “vatrogasnom putu” u Iki. Još se čeka odgovor nadležnih o postavljanju nadzorne kamere za kontrolu i nadzor brzine i nepropisno parkiranih vozila, kao i o popravku rasvjete na spomeniku “300 let”na placi u Iki.

VMO Ika je donio odluku o rashodovanju dva mobilna telefona.

U Iki, 26. rujna 2023.

Predsjednik VMO Ika:

Igor Sablić

Opatija