Zapisnik sastanka VMO Ika održanog 3. prosinca 2022.

Sastanak VMO Ika održan je 3. prosinca 2022. godine.

Prisutni: Sablić, Trinajstić, Milovanović, Zahej i Crnić

DNEVNI RED

  1. Sufinanciranje Sv. Mikule

Članovi VMO Ika na sastanku su podržali dodjelu sredstava za održavanje Sv. Mikule u Iki dana 6. prosinca 2022. godine. Sredstva su odlukom VMO-a Ika ograničena na maksimalni iznos od 5.000,00 kuna.

predsjednik VMO Ika

Igor Sablić

Opatija