Zapisnik sastanka VMO Tošina – 18. svibnja 2023.

Dana 18. 5. 2023. održan je sastanak VMO Tošina

Prisutni Smokvina, Uković, Ratković i Manestar. Šverko se opravdala. Osim članova sastanku je prisustvovao Vidaković .

Nakon prihvaćanja zapisnika Antonija Manestar objasnila je članovima da Plodine nisu dobile zeleno svijetlo za postavljanje reklamnog panoa tako da otpada izgradnja staze. Plodine traže od Grada da postave manji reklamni pano, ali sve su to još pregovori.

Antonija Manestar obavijestila je  članove o stanju prolaza između Ulice dr. Ante Mandića i Ulice Ivana Matetića Ronjgova. Prolaz je devastiran i nesiguran. Tražimo od Grada da nam pomogne sa 4000 eura, a mi da platimio 1500 eura, tako da bi nam osatalo još za košnju dva terena.

Razgovarali smo o problemima Pavlovca o čemu nas je izvjestila Ratković. Tražimo da se točno odredi gdje su granice privatnog terena i Grada Opatije.

Članovi su zabrinuti zbog uništavanja zelenila i sve bržeg širenja pajasena koji kao najopasniji korov uništava sve oko sebe. Pustoš koju ostavlja vidimo kod rotora na ulasku u Opatiju. Članovi traže osnivanje grupe ljudi koji će snimiti stanje i  napraviti strategiju dobivanja novaca iz EU.

Posljednja je tema bila biootpad i sastanak koji smo imali s Komunalcem. Na tom sastanku su građani tražili postavljanje spremnika za odjeću i obuću, Komunalac to odbija, ali predlaže da dva puta godišnje građani donesu odjeću u mjesni odbor i da oni to pokupe. Smokvina je predložio da to pokušamo i vidimo kako će funkcionirati.

predsjednica VMO Tošina

Antonija Manestar

Opatija