Završni prekogranični događaj – Projekta Riviera4Seasons2

Završni prekogranicni dogadaj – Projekta Riviera4Seson2 održan je danas u opatijskom Centru Gervais. U dvije i pol godine na projektu RIVIERA4SEASONS2 – projektu prekogranicne suradnje iz programa INTERREG V-A Slovenija – Hrvatska suradivalo je 6 projektnih partnera: Opcina Piran, Grad Opatija, Turisticka zajednica Portoroža, Fakultet za turisticne studije – Turistika iz Portoroža, Turisticka zajednica grada Opatija te Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Opatija. Cilj projekta bila je aktivna zaštita kulturne i prirodne baštine kroz održivi razvoj turizma u okolici i zaledu Opatije i Portoroža, a s ciljem proširenja kulturno-turisticke ponude, posebno izvan sezone kako bi se izbjegla sezonalnost u turizmu. – Kroz posljednje dvije i pol godine upoznali smo se, zajedno radili, razmijenili znanja i iskustva i, vjerujem na obostrano zadovoljstvo, sve je urodilo konkretnim rezultatima. Ovim projektom u Opatiji je uredena turisticka šetnica koja povezuje opatijsku Slatinu i Veprinac cime smo obnovili još jedan turisticki sadržaj. Projekt nam je omogucio otvaranje novog Interpretacijskog centra dr. Andrija Mohorovicic – MOHO centra u Voloskom, koji smo opremili u prvoj fazi i sada svakoga tjedna ondje hrvatski znanstvenici održavaju popularna i vrlo posjecena predavanja. Tako populariziraju znanost, u znak sjecanja na jednog od najznamenitijih sinova našega kraja, geofizicara svjetskoga glasa – Andriju Mohorovicica, istaknuo je opatijski gradonacelnik Ivo Dujmic Vodeci je partner Projekta Riviera4Seasons2 Obcina Piran. – Iznimno sam zadovoljan ostvarenim kroz ovaj Eu projekt koji nam je još jednom ukazao na naše slicnosti i zajednicke prednosti koje smo uspjeli predstaviti kao novu vrijednost- novi turisticki proizvod, istaknup je župan Opcine Piran ?enio Zadkovic.  Kroz projekt su ponajprije promovirana mjesta u zaledu Opatije i Portoroža – Veprinac, Poljane, Dobrec, ali i Volosko, a u Sloveniji uz Piran, Strunjan, Portorož, Istarske Vasice. Jedna od najznacajnijih aktivnosti ovoga projekta su izradeni turisticki paket aranžmani/itinerari koji povezuju opatijsku i portorošku rivijeru, a ukljucuju ponudu upravo malih obrtnika, ugostitelja i OPG-ova. U projekt se tako ukljucilo 10 obiteljskih gospodarstva u Sloveniji i njih cak 45 u Hrvatskoj. Izvrsna suradnja nastala kroz projekt Riviera4Seasons2 danas je i potvrdena potpisivanjem Memoranduma o suradnji na podrucju turisticke ponude i promocije Rivijere Portorož i Opatijske rivijere. Memorandum su potpisali gradonacelnik Grada Opatije Ivo Dujmic, župan Opcine Piran ?enio Zadkovic, direktorica TZ grada Opatija Suzi Petricic i direktor TZ Portoroža Igor Novel. Memorandumom je definirano poticanje i jacanje turisticke suradnje s ciljem ekonomskog razvoja obje rivijere. Dogovorena je zajednicka promocija, distribucija turistickih publikacija i promotivnog materijala, internetski portal, zajednicke manifestacije, kao i osnivanje Odbora koji ce raditi na ostvarenju dogovorenog. Proizvodi vlasnika OPG-ova s podrucja Hrvatske i Slovenije, ukljucenih u program Feel&taste prezentirani su u Gervaisu na prigodno uredenim štandovima, sudionicima završnog dogadaja projekta kao i javnosti. Za ugodaj na manifestaciji plesom i pjesmom pobrinuli su se Klapa Baladur  te KUD Val iz Pirana i opatijski FA Zora.

Opatija