Zbrinjavanje prirodnih božićnih drvaca od 7. siječnja

Komunalac d.o.o. Jurdani, davatelj javne usluge prikupljanja komunalnog otpada i ove će godine, u namjeri da korisnicima usluge olakša zbrinjavanje biorazgradivih božićnih jelki, smreka i borova obavljati posebno prikupljanje počevši od 7. 1. 2022. godine pa do kraja mjeseca siječnja na način da će povremeno (svakih nekoliko dana) obilaziti područje pružanja usluge.

Mole se korisnici da isključivo navedeni biorazgradivi otpad odlože na mjestima prikupljanja komunalnog otpada, po mogućnosti radnim danom. Informaciju o odloženom otpadu te eventualna pitanja možete poslati na e-mail adresu [email protected] ili javiti na broj 051/505 225.

Božićna stabla od umjetnih materijala, kao i pripadajuću opremu, korisnici mogu odložiti u reciklažnom dvorištu.

 

Komunalac d.o.o., Jurdani

 

 

Opatija