Zero Waste Blue

  U utorak, 12. veljace 2019., Grad Opatija i Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, kao partneri na projektu Zero Waste Blue, programa Interreg Italija – Hrvatska 2014. – 2020., organizirali su sastanak radne skupine  u Opatiji. Sastanku su prisustvovali predstavnici dionika nadolazeceg sportskog dogadaja „Hrvatski festival sportske rekreacije u nordijskom hodanju i pješacenju“ koji ce se održati 13. travnja 2019. godine u Opatiji: TZ Grada Opatije, Sportski savez Grada Opatije, Klub za športsku rekreaciju Gorovo, Gradsko društvo Crvenog križa Opatija, Savez športske rekreacije ''Šport za sve'' PGŽ, Udruga Žmergo, te organizatori sastanka – Grad Opatija i Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu. Izv. prof.dr.sc. Marinela Krstinic Nižic s Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu održala je prezentaciju o Zero Waste Blue projektu i upoznala prisutne s osnovnim karakteristikama Zero Waste koncepta. Takoder je na primjerima dobre prakse upoznala dionike na koji nacin sportski dogadaji, koji se odvijaju na lokalitetima kulturne i prirodne baštine, usprkos velikom broju posjetitelja, mogu postati „održivi“ te jedan od motiva dolaska u turisticku destinaciju. Zatim je direktor Kluba za športsku rekreaciju Gorovo, Dalibor Korenic, kao glavni organizator ''Hrvatskog festivala sportske rekreacije u nordijskom hodanju i pješacenju'', objasnio kako festival do sada smanjuje negativne utjecaje na okoliš. Svi sudionici aktivno su sudjelovali u pronalasku dodatnih ideja na koji nacin ovaj sportski dogadaj uciniti još održivijim te kako što bolje primijeniti nacela i znacajke Zero Waste Blue projekta. 

Opatija