1. zajednička sjednica Odbora za komunalno gospodarstvo i imovinsko-pravna pitanja i Odbora za prostorno uređenje, planiranje i zaštitu okoliša

Na temelju članka 18. Odluke o osnivanju i načinu rada radnih tijela Gradskog vijeća Grada Opatije („Službene novine Primorsko-goranske županije“ br. 17/21)

 

S A Z I V A M

 

  1. zajedničku sjednicu Odbora za komunalno gospodarstvo i imovinsko-pravna pitanja i Odbora za prostorno uređenje, planiranje i zaštitu okoliša koja će se održati 29. studenog 2021. godine (ponedjeljak) s početkom u 17,00 sati u Gradskoj vijećnici.

 

Za sjednicu predlažemo sljedeći

 

D N E V N I   R E D :

  1. Usvajanje zapisnika sa 2. i 3. sjednice Odbora za komunalno gospodarstvo i imovinsko-

pravna pitanja

  1. Analiza dosadašnjeg projektiranja i izgradnje III. ceste s posebnim osvrtom na dionicu na području Kovačeva

    Izvjestitelji: Filip Vlah i Tea Mladenić Visintin

  1. Razno

 

PREDSJEDNIK ODBORA ZA                                                    PREDSJEDNICA ODBORA ZA

KOMUNALNO GOSPODARSTVO                                           PROSTORNO UREĐENJE, PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA

I IMOVINSKO-PRAVNA PITANJA

Mladen Žigulić, v.r.                                              Neva Slani, v.r.

 

Priloženi dokumenti

Opatija